خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات ایستگاه راه آهن ۱۶۰ص

مطالعات ایستگاه راه آهن ۱۶۰ص

مطالعات ایستگاه راه آهن ۱۶۰ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

چکیده: ۰
مقدمه: ۲
۱-۱- سیر تحولی راه‌آهن ۳
۱-۱-۱- تاریخچه ۳
۱-۱-۲- عصر طلایی راه‌آهن ۳
۱-۱-۳- آغاز رقابت سیستم‌های حمل و نقل ۴
۱-۱-۴- اهم مزایای حمل و نقل ریلی ۵
۱-۲- خصوصیات حمل و نقل ریلی ۸
۱-۳- تجارت و فن‌آوری دو عامل کلیدی توسعه راه‌آهن ۹
۱-۳-۱- برتری‌های نسبی راه‌آهن ۱۰
۱-۴- قطارهای سریع‌السیر ۱۱
۱-۴-۱- استفاده از سرعت‌های زیاد در راه‌آهن ۱۱
۱-۴-۲- سرعت‌های زیاد در کاهش زمان سفر ۱۲
۱-۴-۳- سرعت‌های زیاد و افزایش ترافیک ۱۳
۱-۵- سایر خدمات حمل و نقل با دورنمای خوب برای راه‌آهن‌ ۱۳
۱-۵-۱- سرویس‌های ریلی شهری ۱۳
۱-۵-۲- حمل و نقل ترکیبی ۱۴
۱-۵-۳- بارهای فله ۱۵
۱-۵-۴- حمل و نقل ریلی یکپارچه و پشتیبانی ۱۵
۱-۶- تاریخچه احداث خطوط ریلی ایران پیش از راه‌آهن‌ سراسری ۱۷
۱-۶-۱- راه‌آهن سراسری ایران ۱۸
۱-۶-۲- راه‌آهن گرمسار- مشهد ۱۹
۱-۶-۳- راه‌آهن تهران- تبریز ۲۰
۱-۶-۴- راه‌آهن قم- یزد ۲۰
۱-۷- آمارهایی از خطوط ریلی کشور ۲۰
۱-۷-۱- طول انواع خطوط در کشور ۲۱
۱-۷-۲- خطوط در دست احداث ۲۴
۱-۷-۳- طول خطوط اصلی و فرعی مناطق چهارده‌گانه راه‌آهن کشور در سال ۱۳۸۸ ۲۵
۲- ایستگاه‌های راه‌آهن ۲۸
۲-۱- مقدمه ۲۸
۲-۲- تعریف ایستگاه و فعالیتهای آن ۳۰
۲-۳- اهداف موردنظر از ایجاد ایستگاه ۳۲
۲-۳-۲- علل احداث ایستگاه ۳۲
۲-۴- اثرات و نتایج احداث ایستگاه در یک منطقه ۳۵
۲-۵- عوامل مؤثر بر انتخاب محل ایستگاه ۴۰
۲-۶- انتخاب محوطه برای ساخت ایستگاه‌های راه‌آهن‌ ۴۶
۲-۶-۱- تملک زمین ۴۶
۲-۶-۲- حدود و حریم ایستگاه ۴۶
۶-۳-۱- حریم ایستگاهها ۴۷
۲-۷- شرایط هندسی محل قرارگیری ایستگاه ۴۸
۲-۸- شیب‌ها ۴۸
۲-۹- راه‌های دسترسی به ایستگاه ۴۹
۲-۱۰- شرایط هندسی محوطه ایستگاه ۴۹
۲-۱۲- نیازمندی‌های ایستگاه راه‌آهن ۵۰
۳- انواع ایستگاه‌های راه‌آهن ۵۷
۳-۱- مقدمه ۵۷
۳-۲- طبقه‌بندی ایستگاه‌های راه‌آهن ۵۸
۳-۲-۱- طبقه‌بندی ایستگاه‌ها از نقطه نظر عملیاتی ۵۸
۳-۲-۲- طبقه‌بندی ایستگاه‌ها از نقطه نظر خدمات ۵۹
۳-۲-۳- طبقه‌بندی ایستگاه‌ها از نقطه نظر موقعیت ایستگاه در شبکه ۶۰
۳-۲-۴- طبقه‌بندی ایستگاه‌ها از نقطه نظر پلان ایستگاه نسبت به موقعیت ساختمان مسافری ۶۱
۳-۲-۵- طبقه‌بندی ایستگاه‌ها از نقطه نظر اهمیت ۶۱
۳-۲-۶- طبقه‌بندی ایستگاه‌ها از نقطه نظر موقعیت ایستگاه نسبت به بلاک ۶۲
۳-۳- طبقه‌بندی ایستگاه‌های راه‌آهن در ایران ۶۲
۳-۳-۱- ایستگاه‌های تشکیلاتی (درجه یک) ۶۳
۳-۳-۲- ایستگاه درجه ۲ ۶۴
۳-۳-۳- ایستگاه درجه ۳ ۶۵
۳-۳-۴- ایستگاه بسته ۶۶
۳-۳-۵- ایستگاه‌ اضطراری ۶۶
۳-۳-۶- توقفگاه و نیم ایستگاه ۶۷
۳-۳-۷- ایستگاه گار ۶۷
۳-۵- ایستگاه‌های خاص ۶۷
۳-۵-۱- ایستگاه‌های مرزی ۶۸
۳-۵-۲- ایستگاه‌های بندر ۶۸
۳-۵-۳- ایستگاه‌های چندطبقه ۶۸
۲- مقدمه ۷۱
۲-۱- بررسی و شناخت استان گلستان و شهرستان گنبد کاووس ۷۱
۲-۱-۱- جغرافیای استان گلستان ۷۱
۲-۱- ۲- موقعیت و ویژگیهای جغرافیایی و کالبدی شهر گنبدکاووس ۷۲
۲-۲- اقلیم ۷۵
۲-۲- ۱- بادها ۷۵
۲-۲-۲- بارندگی ۷۶
۲-۲-۳- رطوبت نسبی منطقه ۷۷
۲-۲-۴- دما ۷۸
۲-۲-۵- نتایج کاربردی بررسی اقلیمی ۷۹
۲-۲-۵-۱- جهت گیری بهینه ساختمان ۷۹
۲-۲-۵-۲- فرم بهینه ساختمان ۸۰
۳- ایستگاه‌های مسافری ۸۲
۳-۱- بررسی و معرفی مصداقها ۸۳
ترمینال قطار پرسرعت آنکارا در آنکارای ترکیه ۹۵
۳-۲- اهداف در طراحی ایستگاه ۹۷
۳-۲-۲- مفهوم سرعت و جریان حرکت ۹۸
۳-۲-۳- درنظر داشتن زمان ۹۸
۳-۲-۴- برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری عادی ۹۹
۳-۲-۵- کاهش کارایی ایستگاه ۹۹
۳-۲-۶- طراحی برای نگهداری ۱۰۰
۳-۳- ساختمان ایستگاه ۱۰۱
۳-۳-۱-۱- سالن‌های انتظار ۱۰۲
۳-۳-۱-۲- فروش بلیط ۱۰۳
۳-۳-۱-۳- ورودی‌ها و خروجی‌ها ۱۰۵
۳-۳-۱-۴- راه‌های دسترسی و مبادله ۱۰۶
۳-۳-۱-۵- حرکت در جهت قائم (پله، پله برقی، رمپ، آسانسور) ۱۰۷
۳-۳-۱-۶- اطلاع‌رسانی ۱۰۹
۳-۳-۱-۷- کنترل بلیط ۱۱۱
۳-۳-۱-۸- سالن‌ها و مکان‌های استراحت ۱۱۲
۳-۳-۱-۹- خدمات توشه و حمل بار مسافران ۱۱۳
۳-۳-۱-۱۰- خدمات جانبی ایستگاه ۱۱۳
۳-۳-۱-۱۱- ضوابط و معیارهای طراحی ایستگاه برای معلولین و سالخوردگان و نیازسنجی آنها ۱۱۷
۳-۳-۱-۱۱-۱- دسترسی به سالن فروش بلیط و سکو: ۱۲۰
۴-۱- مصالح و پوشش کف ایستگاه ۱۲۷
۴-۱-۱ – علائم حسی برای نابینایان ۱۲۷
۴-۱-۲- خدمات اداری و فنی ۱۲۷
۴-۱-۳- خدمات ایمنی و حفاظتی ۱۲۹
۴-۱-۳-۱- خدمات ایمنی و حفاظت در برابر آتش‌سوزی و سوانح ۱۲۹
۴-۱-۳-۲- خدمات امنیتی ۱۳۱
۴-۲- محوطه سکوها ۱۳۳
۴-۲-۱- سکوها ۱۳۳
۴-۲-۲- پل‌های هوایی ۱۳۵
۴-۲-۳- زیرگذرها (تونل‌های دسترسی به سکوها) ۱۳۷
۴-۲-۴- سایه‌بان سکوها ۱۳۷
۴-۲-۵- طراحی سکوها ۱۳۸
۴-۲-۵-۱- استاندارد کامپساکس ۱۳۹
۴-۲-۵-۱- آیین‌نامه EBO آلمان ۱۴۰
۴-۲-۵-۱-۱- طول سکوها ۱۴۰
۴-۲-۵-۱-۲- ارتفاع سکوها ۱۴۱
۴-۲-۵-۱-۳- عرض سکوها، پله‌ها و سطح سکوها ۱۴۱
۴-۲-۵-۲- استاندارد UIC 146
۴-۲-۵-۲-۱- ارتفاع سکوها H 146
۵- محوطه‌های داخلی ایستگاه ۱۴۹
۵-۱- برنامه‌ریزی فضایی ۱۴۹
۵-۲- چگونگی طبقه‌بندی فضاها ۱۵۰
۵-۳- ساختمان‌های اصلی ۱۵۰
۵-۳-۱- ساختمان ایستگاه مسافری ۱۵۱
۵-۴- ساختمان علائم و ارتباطات ۱۵۵
۵-۵- انبار توشه ۱۵۵
۵-۵-۱- خطوط اصلی ایستگاه ۱۵۶
۵-۵-۲- خطوط قبول و اعزام ۱۵۶
۵-۵-۳- خطوط سبقت یا تلاقی ۱۵۷
۵-۵-۴- خطوط پارکینگ ۱۵۷
۵-۵-۵- خطوط تخلیه و بارگیری (خط انبار) ۱۵۷
۵-۵-۶- خطوط مانور ۱۵۸
۵-۵-۷- خط فرار ۱۵۸
۵-۵-۸- خطوط تأمین ۱۵۸
۵-۵-۹- خطوط صنعتی و تجاری ۱۵۸
۵-۵-۱۰- خطوط تأسیساتی ۱۵۸
۵-۵-۱۱- خط مثلث و خط دوار ۱۵۹
۵-۵-۱۲- شماره‌گذاری خطوط ایستگاه‌ها ۱۵۹

مطالعات ایستگاه راه آهن ۱۶۰ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان