خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات آرمگاه آذریزدی ۱۸۰ص + ۴۲اسلاید

مطالعات آرمگاه آذریزدی ۱۸۰ص + ۴۲اسلاید

مطالعات آرمگاه آذریزدی ۱۸۰ص + ۴۲اسلاید + عکس ها
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مقدمه : ۱
فصل اول
تاریخچه مقابر: ۲
زیارت به چه معناست ۴
جایگاه زیارت در فرهنگ ما ۵
آرامگاه و مراحل تطور و تکامل آن در گستره فرهنگ ایرانی ۶
سه نکته درباره آرامگاههای موجود ۷
فصل دوم
« آذر یزدی » ۱۰
زندگینامه آذر یزدی به روایت آذر یزدی ۱۰
زادگاه ۱۰
مسأله کتاب ۱۳
از ده تا شهر ۱۴
کارهای گوناگون ۱۶
زندگی تنهایی ۱۶
اما کتاب کودکان ۱۷
آثار مورد علاقه ام ۱۸
خاتمه ای درباره همین نوشته ۱۹
نمونه از دست خط آذریزدی ۲۰
فصل سوم
استان یزد ۲۲
محیط طبیعی ( موقعیت و وسعت ) ۲۴
شهرستان یزد (گذر تاریخی) ۲۴
پیشینه تاریخی ۲۵
وجه تسمیه یزد ۲۷
ایساتیس ۲۸
کثه ۲۸
یزدان گرد ۲۸
دارالعباده ۲۹
جمعیت، نژاد، زبان، دین ۳۰
جمعیت ۳۰
نژاد ۳۰
زبان ۳۰
مذهب ۳۱
صنایع دستی استان یزد ۳۱
جاذبه ی تاریخی و معماری یزد ۳۲
جاذبه های تاریخی
مکانهای تاریخی استان یزد ۳۷
آثار تاریخی: ۳۷
تصویر بنای امیرچخماق و ماه کامل ۳۸
زندان اسکندر ۳۹
باغ دولت آباد یزد ۴۱
آتشکده زرتشتیان ۴۸
خانه رسولیان ۴۸
خانه ملک زاده ۴۹
خانه محمودی ۵۰
خانه لاریها یزد ۵۰
دخمه زرتشتیان ۵۲
حمام خان ۵۳
آب انبار شش بادگیری ۵۳
فصل چهارم
اقلیم و ویژگیهای جغرافیایی ۵۴
مقدمه ۵۵
۱-خصوصیات اقلیمی مناطق گرم وخشک (فلات مرکزی) ۵۵
۲- ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم وخشک ۵۶
۳- حدود وموقعیت جغرافیایی استان یزد ۵۷
۴- خصوصیات اقلیمی استان یزد ۵۸
۵- مشخصات اقلیمی شهر یزد ۶۰
۵-۱ آب وهوا ۶۰
۵-۲ تابش ( Radiation ) 61
۵-۲-۱ جهت گیری در رابطه با تابش ۶۲
۵-۲-۲ بررسی راهکارهای سنتی در یزد در رابطه با مسئله تابش ۶۳

۵-۲-۳- سایه ۶۴
طول سایه ۶۴
روشهای استفاده از سایه ۶۵
۵-۲-۳-۱-سایه بان ۶۵
۵-۲-۳-۲-پوشش گیاهی ۶۵
نتیجه گیری ۶۶
۵-۳- دما (Temperature) ۶۷
۵-۳-۱-مشخصات دما ۶۷
نیازهای حرارتی یزد ۶۸
۵-۴-رطوبت نسبی (Relative Humidity) 69
۵-۴-۱-مشخصات رطوبتی ۷۰
۵-۴-۲- راهکارهای سنتی در رابطه با رطوبت ۷۱
نتیجه گیری ۷۱
۵-۵ باد (Wind): ۷۲
۵-۵-۱- مشخصات بادها ۷۳
۵-۵-۲-مسئله تهویه ۷۳
۵-۵-۳- راهکارهای سنتی در یزد در رابطه با باد ۷۴
بادگیر: ۷۴
نتیجه گیری ۷۵
۵-۶-نتیجه گیری کلی بحث اقلیم ۷۵
اصول کلی معماری منطقه ۷۷
درون گرایی : ۷۹
معماری قدیمی یزد ۸۱
بادگیر ۸۱
معماری خانهٔ یزدی ۸۲
فصل پنجم
مبانی طراحی فضاهای مذهبی ۸۳
رابطه انسان با محیط ۸۴
رابطه طراحی و فرهنگ ۸۵
اصل سلسله مراتب ۸۶
سلسله مرتب در فضاهای مذهبی ۸۷
حس مکان: ۸۷
جایگاه آب در فرهنگ ایرانی ۸۹
حوض ۹۱
رنگ در معماری آیینی ۹۲
فصل ششم
معرفی نمونه های موجود
آرامگاه سعدی ۹۵
تاریخچه آرامگاه حافظ ۱۰۴
تاریخچه آرامگاه ۱۰۴
بنای آرامگاه ۱۰۷
صحن (حیاط) جنوبی ۱۰۷
تالار حافظیه: ۱۰۸
صحن (حیاط) شمالی ۱۰۸
نمادشناسی بنا ۱۱۱
طراح آرامگاه ۱۱۲
آرامگاه حافظ ۱۱۳
آرامگاه عطار نیشابوری ۱۱۵
سنگ قبر شیخ عطار ۱۱۵
آرامگاه عطار نیشابوری ۱۱۷
دوره تاریخی ۱۱۷
آرامگاه فردوسی ۱۱۹
موقعیت کنونی ۱۲۰
تاریخچه ۱۲۱
آرامگاه فردوسی )توس( ۱۲۳
حکیم ابوالقاسم فردوسى ۱۲۵
فردوسى و آرامگاهش ۱۲۷
آرامگاه فردوسی بزرگ ۱۲۹
نگاهی به معماری آرامگاه حکیم عمر خیام ۱۳۳
مقبره خیام – نیشابور ۱۳۴
آرامگاه خیام در نیشابور ۱۳۵
آرامگاه کمال الملک در نیشابور ۱۳۹
فصل هفتم
برنامه فیزیکی طرح ۱۴۳
تحلیل سایت ۱۴۳
هندسه و ابعاد زمین ۱۴۳
عوامل موجود در سایت ۱۴۳
دید و دسترسی ۱۴۴
دسترسی ها ۱۴۶
ضوابط و استانداردها ۱۵۲
معرفی طرح ۱۵۴
هدف از طراحی آرامگاه ۱۵۴
تعریف کانسپت ۱۵۴
ایده اصلی طرح ۱۵۶
سناریو طرح ۱۵۷
دیاگرام ۱۶۰
اصول طراحی ۱۶۱
کانسپت اولیه طراحی ۱۶۲
شیت های نهایی۱۶۶
منابع۱۶۹
مطالعات آرمگاه آذریزدی ۱۸۰ص + ۴۲اسلاید + عکس ها
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان