خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات هنرستان و خوابگاه ۹۰ص

مطالعات هنرستان و خوابگاه ۹۰ص

مطالعات هنرستان و خوابگاه ۹۰ص + ۱۶صفحه ورد و ۷۰صفحه پی دی اف در مورد خوابگاه
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

۱-۱- مقدمه:
درباره مفهوم «آموزش و پرورش» باید در نظر داشت که «آموزش و پرورش» منحصر به افراد ، زمان، مکان یا عمل خای نیست. تاکنون تعریف واحد یا جامع و مانعی از «آموزش و پرورش» به دست نیامده است و اهل نظر هر یک بر پایه تفکرات و تجربیات خود، تعریفی از آن ارائه داده¬اند.
آموزش در دوره هخامنشی به صورت دولتی انجام نمی¬شد و آموزش¬های اولیه در خانه انجام می¬پذیرفت. با فتح ایران توسط اسکندر، روشهای آموزش یونانی جای روش¬های آموزش در دوران هخامنشی را گرفت. سیستم آموزش اسلامی در ابتدا تاکید زیادی روی فنون و امور عملی مانند توسعه سیستم¬های آبیاری، ابداعات کشاورزی ، تجارت، تولید کاغذ و ….. داشت علوم یونانی و فلسفه، دیگر تنها به صورت خصوصی و به عده کمی تدریس می¬شد. شروع آموزش به نحوه مدرن در ایران با تاسیس مدرسه دارلفنون در تهران و به همت امیر کبیر رقم خورد.

فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۱۰
۱-۲-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱۰
۱-۳- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۱۰
۱-۴- اهداف مشخص تحقیق ۱۰
۱-۵- سوالات تحقیق ۱۱
۱-۶- فرضیه های تحقیق ۱۱
۱-۷- روش شناسی تحقیق ۱۱
۱-۸- متغیرهای مورد بررسی ۱۱
۱-۹- شرح کامل روش و ابزار ۱۲
۱-۱۰- جامعه آماری ۱۲
۱-۱۱- روش ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲
فصل دوم : مبانی نظری
قسمت اول: معماری و پایدار
۲-۱-۱- مقدمه ۱۴
۲-۱-۲-۱- برنامه ریزی برای سایت با توجه به مفهوم معماری پایدار ۱۵
۲-۱-۲-۲- گرمایش و سرمایش غیرفعال ۱۵
۲-۱-۲-۳- عایق بندی ۱۶
۲-۱-۲-۴- منابع جایگزین انرژی ۱۶
۲-۱-۲-۵- نور روز ۱۶
۲-۱-۲-۶- تاسیسات و وسایل کم مصرف انرژی ۱۶
۲-۱-۲-۷- انتخاب مواد با انرژی نهادینه پایین ۱۷
۲-۱-۲-۸- حفظ آب ۱۷
۲-۱-۲-۹- به کارگیری مجدد آب در خود سایت ۱۷
۲-۱-۲-۱۰- کاهش مصرف ۱۸
۲-۱-۲-۱۱- حفظ مواد ۱۸
۲-۱-۲-۱۲- متناسب کردن بناهای موجود برای استفاده جدید ۱۸
۲-۱-۲-۱۳- به کارگیری مواد احیاء و بازیافت شده ۱۹
۲-۱-۲-۱۴- استفاده از موادی که می توانند بازیافت شوند ۱۹
۲-۱-۲-۱۵- تعیین کردن اندازه ساختمانها و کیفیت سیستم ها به گونه مناسب ۱۹
۲-۱-۲-۱۶- استفاده مجدد از محصولات غیر مرسوم به عنوان مواد ساختمانی ۱۹
۲-۱-۲-۱۷- کالاهای مصرفی ۲۰
۲-۱-۳- طراحی براساس چرخه حیات ۲۰
۲-۱-۳-۱- استفاده از موادی که از منابع تجدیدپذیر به دست آمده اند ۲۰
۲-۱-۳-۱-۲- استفاده از مواد بازیافت شده ۲۱
۲-۱-۳-۱-۳- استفاده از مواد با طول عمر بیشتر و نگهداری کمتر ۲۱
۲-۱-۳-۲- مرحله بنا ۲۱
۲-۱-۳-۲-۱- به حداقل رساندن تأثیر بر سایت ۲۱
۲-۱-۳-۲-۲- استفاده از مواد غیرسمی ۲۲
۲-۱-۴-۱- چالش های پایداری ۲۲
۲-۱-۴-۲- استفاده از مدل های طبیعی برای فرم دهی ۲۴
۲-۱-۴-۳- ساختمان پایدار ۲۵
۲-۱-۴-۴- مصالح پایدار ۲۵
۲-۱-۴-۵- منابع انرژی تجدیدپذیر ۲۷
۲-۱-۴-۶- بخشنامه انرژی اتحادیه اروپا ۲۷
۲-۱-۵- انرژی های تجدیدپذیر ۲۷
۲-۱-۵-۱- انرژی خورشیدی ۲۸
۲-۱-۵-۲- نیروی باد ۲۹
۲-۱-۵-۳- پیل های سوختی ۲۹
۲-۱-۵-۴- انرژی زمین گرمایی ۳۰
۲-۱-۵-۵- زیست توده ۳۰
۲-۱-۵-۶- اهمیت شاخص ها ۳۰
۲-۱-۷- طراحی و ساخت پایدار ۳۱
۲-۱-۷-۱- ارزیابی اثرات زیست محیطی مصالح ۳۱
۲-۱-۷-۲- راه حل های طراحی ۳۲
۲-۱-۷-۲-۱- درس هایی از معماری بومی ۳۲
۲-۱-۷-۲-۲- انرژی ۳۲
۲-۱-۷-۲-۳- مصالح ساختمانی ۳۳
۲-۱-۷-۳- مدارس سبز ۳۳
۲-۱-۷-۳-۱- پلان های حیاط دار ۳۵
۲-۱-۷-۳-۲- پلان شعاعی ۳۶
۲-۱-۷-۳-۳- پلان خطی ۳۷
۲-۱-۷-۳-۴- پلان اورگانیک ۳۷
۲-۱-۷-۴- انتخاب نوع پلان ۳۸
۲-۱-۷-۵- جمع بندی ۳۸
قسمت دوم: مروری بر تاریخچه مدارس
۲-۲-۱- درآمدی بر فضاهای آموزشی ایران ۳۹
۲-۲-۲- نخستین مراکز آموزش اسلامی ۴۲
۲-۲-۲-۱- مسجد – مدرسه ها ۴۲
۲-۲-۲-۳- پیدایش مدارس جدید ۴۵
۲-۲-۲-۴- مدارس خارجیان ۵۰
۲-۲-۲-۵- گسترش مدارس مدرن ۵۱
قسمت سوم : آموزش و پرورش
۲-۳- نگاهی به آموزش و پرورش ۵۲
۲-۳-۱- آموزش معلم محور و دانش آموز محور ۵۲
۲-۳-۲- طراحی مدرسه در معماری معاصر ۵۲
۲-۳-۳- کارکرد اجتماعی مدارس ۵۵
۲-۳-۴- طراحی کلاس درس ۵۷
۲-۳-۵- مدارس سالم ۵۸
قسمت چهارم : استانداردها و ضوابط
۲-۴-۱- برخی اصول مرتبط با فضاهای آموزشی ۶۰
۲-۴-۲- استانداردهای فضاهای تخصصی آموزشی ۶۵
۲-۴-۲-۱- آتلیه معماری ۶۵
۲-۴-۲-۲- آتلیه ترسیم فنی ۶۶
۲-۵- نتیجه گیری ۶۷
فصل سوم: مصادیق و نمونه های موردی و رویکردی
۳-۱- مقدمه ۶۹
۳-۲- مدرسه دراگ وایت لوتوس ۷۰
۳-۳- محوطه و پرورشگاه مدرسه ابنزر تراست ۷۱
۳-۴- دبیرستان سیدول فرندز ۷۳
۳-۵- مدرسه ابتدایی دست کلبیا ۷۵
۳-۶- مدرسه ویلو ۷۶
۳-۷- آکادمی وود ارد ۷۷
۳-۸- جمع بندی ۷۹
کتاب دوم
فصل چهارم: مطالعات بستر طراحی
۴-۱-مقدمه ۸۱
۴-۲- معرفی استان تهران ۸۲
۴-۳- آب و هوای شهر تهران ۸۲
۴-۴- پوشش گیاهی ۸۳٫
۴-۵- تقسیمات اداری ۸۳
۴-۶- تاریخ شهر تهران ۸۳
۴-۷- رشد جمعیتی ۸۴
۴-۸- نسبت جنسی ۸۴
۴-۹- بعد خانوار ۸۴
۴-۱۰- اقلیم شهر تهران ۸۵
۴-۱۱- ویژگی دمای شهر تهران ۸۵
۴-۱۲- دما و محدوده آسایش زیست اقلیمی ۸۵
۴-۱۳- بارش ۸۵
۴-۱۴- تابش ۸۶
۴-۱۵- رطوبت نسبی ۸۶
۴-۱۶- بررسی جریان باد ۸۶
فصل پنجم: فرآیند طراحی
۵-۱- دسترسی ها ۸۸
۵-۲- کاربری ۸۸
۵-۳- همجواری ها ۸۸
۵-۴- شناخت دقیق تر زمین ۸۸
۵-۵- آنالیز سایت ۸۸
۵-۶- برنامه فیزیکی ۸۹
(این بخش ۵ص می باشد + ۱۶صفحه ورد و ۷۰صفحه پی دی اف در مورد خوابگاه)
۵-۷- رویکردهای اقلیمی طراحی ۸۹
۵-۸- بررسی سازه ای طرح ۸۹
۵-۹- بررسی نهایی طرح ۸۹
مطالعات هنرستان و خوابگاه ۹۰ص + ۱۶صفحه ورد و ۷۰صفحه پی دی اف در مورد خوابگاه
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان