خانه / پایگاه داده Access / پایگاه داده اکسس Access بنگاه املاک

پایگاه داده اکسس Access بنگاه املاک

پایگاه داده اکسس Access بنگاه املاک

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access بنگاه املاک دارای  ۵ جدول، ۲ کوئری ،۱۶ فرم، ۲ گزارش و یک ماکرو می باشد.

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WOrd Doc مب باشد:

 مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول Malek: در این جدول اطلاعات مالکین ذخیره می شود و کلید اصلی این جدول فیلد MalekID می باشد.

Caption Field Size Data Type Field Name Row
کد مالک Long Integer Number MalekID ۱
نام و نام خانواگی مالک ۵۰ Text MalekName ۲
تلفن ۵۰ Text Phone ۳
تلفن همراه ۵۰ Text Mobile ۴
آدرس ۲۰۰ Text Address ۵
ملاحظات ۵۰ Text notes ۶

 

 

مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول MalekType: در این جدول اطلاعات نوع املاک ذخیره می شود و کلید اصلی این جدول فیلد MalekTypeID می باشد.

Caption Field Size Data Type Field Name Row
کد نوع ملک Long Integer AutoNumber MalekTypeID ۱
نوع ملک ۵۰ Text MalekType ۲

 

مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول Mojer: در این جدول اطلاعات مربوط به مشتریان ذخیره می شود و کلید اصلی این جدول فیلد MojerID می باشد.

 پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access بنگاه املاک دارای  فرم  ، جدول  ، کوئری ، گزارش و ماکرو مربوط به پایگاه داده می باشد.

 

لیست فرم های پایگاه داده

فرم ثبت و ویرایش اطلاعات املاک و مشتریان

فرم ثبت و ویرایش اطلاعات مالکین

فرم فروش انجام شده توسط هریک از مشتریان

فرم ورود اطلاعات معاملات

فرم ورود تطلاعات مشتریان

نمودار مقایسه ای میزان درآمد بر حسب نوع معامله

فرم تغییرات سیستمی

نمودار مقایسه ای میزان معامله بر حسب مشتریان
لیست جدول های پایگاه داده

جدول املاک

جدول موجر

جدول معامله ها

جدول نوع ملک

پایگاه داده اکسس Access بنگاه املاک

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access بنگاه املاک دارای ۵ جدول، ۲ کوئری ،۱۶ فرم، ۲ گزارش و یک ماکرو می باشد.