خانه / پایگاه داده Access / پایگاه داده اکسس Access بنگاه اتومبیل

پایگاه داده اکسس Access بنگاه اتومبیل

پایگاه داده اکسس Access بنگاه اتومبیل

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access بنگاه اتومبیل دارای ۶ جدول، ۴ کوئری ،۱۴ فرم، ۲ گزارش و یک ماکرو می باشد.

لیست فرم های پایگاه داده

فرم ثبت و ویرایش اطلاعات خودرو و مشتریان

فرم ثبت و ویرایش اطلاعات مالکین
فرم فروش انجام شده توسط هریک از مشتریان
فرم ورود اطلاعات معاملات
فرم ورود hطلاعات مشتریان
نمودار مقایسه ای میزان فروش بر مبنای خودرو
فرم تغییرات سیستمی
نمودار مقایسه ای میزان معامله بر حسب مشتریان

لیست جدول های پایگاه داده
جدول خودرو
جدول مدل خودروها
جدول خریدار
جدول مالک
جدول معاملات
جدول نوع معاملات

پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access بنگاه اتومبیل

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access بنگاه اتومبیل دارای ۶ جدول، ۴ کوئری ،۱۴ فرم، ۲ گزارش و یک ماکرو می باشد.