پروژه تجزیه و تحلیل سیستم اتوماسیون فروش ، نصب و راه اندازی آسانسور ۴۸ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم اتوماسیون  فروش ، نصب و راه اندازی آسانسور ۴۸ص   فرمت پروژه:    Word + PDF  قیمت : ۹۰۰۰ تومان مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل قیمت پروژه : ۹٫۰۰۰ تومان ماجول امکان سنجی لیست مستندات فرم لیست قطعات برای نصب اولیه آسانسور …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم راه آهن ۵۲ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم راه آهن ۵۲ص  فرمت پروژه:     Word + PDF  قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان مقدمه پروژه راه آهن مقایسه روشهای سنتی با روشهای جدید ابزارهای ترسیم نمودار انواع نمودارها Data Flow Diagram – …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بانک ۹۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم  بانک ۹۰ص   فرمت پروژه:    Word + PDF  قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان فصل اول : سیستم مکانیزه بانکی (مزایای سیستم و وضعیت فعلی) فصل دوم: نمودارهای ERD بانک مشتری رئیس بانک …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل رزرو و فروش بلیط آژانس مسافرتی هواپیمایی ۵۲ص

پروژه تجزیه و تحلیل رزرو و فروش بلیط آژانس مسافرتی هواپیمایی ۵۲ص  فرمت پروژه:     Word  قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان مقدمه مراحل انجام پروژه فصل اول: شرح سیستم مقدمه و تشریح  نیازمندیها ۱-۱- چارت ۲-۱- تجهیزات و …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بازاریابی و واحد فروش ۷۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم  بازاریابی و واحد فروش ۷۰ص   فرمت پروژه:    Word  قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان   مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان مقدمه مراحل انجام پروژه فصل اول: شرح سیستم مقدمه و تشریح  نیازمندیهای سیستم هدف از تشکیل واحد …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بانک صادرات ۷۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم  بانک صادرات ۷۰ص   فرمت پروژه:    Word + Powerpoint + PDF  قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان مقدمه درباره بانک صادرات تاریخچه شرح کامل مسئله آشنایی با سیستم بانک ایران چک ها چارت …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بانک ملت ۳۲ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم  بانک ملت ۳۲ص   فرمت پروژه:    Word + Visio File  قیمت : ۹۰۰۰ تومان   مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل قیمت پروژه : ۹٫۰۰۰ تومان   تاریخچه بانک ملت چارت سازمانی ارتباط بین بخش های بانک (ERD) بانک مشتری رئیس بانک …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بانکی ۱۷ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم  بانکی ۱۷ص   فرمت پروژه:    Word + Visio File  قیمت : ۶۰۰۰ تومان   مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل قیمت پروژه : ۶٫۰۰۰ تومان   تعاریف مدیر معاون باجه دار ماشین نویس حساب چک مشتری دید کلی بانک نمودار سطح ۱ …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان ۵۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم  بیمارستان ۵۰ص   فرمت پروژه:    Word + Powerpoint  قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان فصل اول : مقدمه و شرح سیستم و محل اجرا معرفی بخشهای مختلف بیمارستان مورد بحث ۱-۲-تعاریف هر یک …

ادامه نوشته »

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آموزش دانشگاه ۵۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آموزش دانشگاه ۵۵ص  فرمت پروژه:     Word  قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان فصل اول : آشنایی با دانشگاه آزاد اسلامی پیشینۀ دانشگاه آزاد اسلامی اعضای هیئت رئیسه معاونت دانشجویی پژوهش طرح تحقیقاتی رشته …

ادامه نوشته »