خانه / پایگاه داده Access / پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ

پروژه  پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

پروژه حرفه ای پایگاه داده Access برنامه ویدئو کلوپ دارای Table 5 و Forms14 و Reports 8  و Macro 2 و Querie 7 می باشد.

 

بررسی موجودیتهای نرم افزار

مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول Costumers : در این جدول اطلاعات شناسنامه ای ذخیره می شود و کلید اصلی این جدول فیلد PerCode می باشد.

 

IndexedCaptionField SizeData TypeField NameRow
Yes (No Duplicates)کد مشتریLong IntegerAuto NumberID۱
Noنام و نام خانوادگی۶۰TextNameAndSname۲
Noتلفن۵۰TextPhone۳
Noتلفن همراه۵۰TextMobile۴
Noلیست سیاه۱Yes/NoBlackList۵
Noملاحظات۲۰۰TextNotes۶

 


 

فرم های برنامه

فرم اصلی برنامه

فرم گزارشات

فرم ورود / ویرایش اطلاعات

و . . .

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,