http://www.09375883058.ir سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

تصویر ثابت

فروشگاه

لیست تمامی مطالعات معماریلیست تمام پروژه های مهندسی نرم افزار – تجزیه و تحلیللیست پروژه های پایگاه داده SQL بهمراه نمودار ER و فایل Wordپایگاه داده دبیرخانه همراه با نمودار ER


پایگاه داده دبیرخانه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول دبیرخانهشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ نام کاربری
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ سمت
۵٫ تاریخ استخدام
۷٫ نام کاربری
۸٫ کلمه عبور
ساختار جدول دریافت کننده شامل اطلاعات
۱٫ کد پرسنلی
۲٫ شماره نامه

ساختار جدول کارتابلشامل اطلاعات
۱٫ شماره نامه
۲٫ کد پرسنلی
۳٫ کد پرسنلی ارسال کننده
۴٫ عنوان
۵٫ متن
۶٫ تاریخ ارسال
ساختار جدول نامه ارسالی شامل اطلاعات
۱٫ شماره نامه
۲٫ کد پرسنلی
۳٫ عنوان نامه
۴٫ متن نامه
۵٫ تاریخ

پایگاه داده دبیرخانه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان