خانه / پایگاه داده Access / پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ

پروژه  پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

پروژه حرفه ای پایگاه داده Access برنامه ویدئو کلوپ دارای Table 5 و Forms14 و Reports 8  و Macro 2 و Querie 7 می باشد.

 

بررسی موجودیتهای نرم افزار

مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول Costumers : در این جدول اطلاعات شناسنامه ای ذخیره می شود و کلید اصلی این جدول فیلد PerCode می باشد.

 

Indexed Caption Field Size Data Type Field Name Row
Yes (No Duplicates) کد مشتری Long Integer Auto Number ID ۱
No نام و نام خانوادگی ۶۰ Text NameAndSname ۲
No تلفن ۵۰ Text Phone ۳
No تلفن همراه ۵۰ Text Mobile ۴
No لیست سیاه ۱ Yes/No BlackList ۵
No ملاحظات ۲۰۰ Text Notes ۶

 


 

فرم های برنامه

فرم اصلی برنامه

فرم گزارشات

فرم ورود / ویرایش اطلاعات

و . . .

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,

پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,پروژه پایگاه داده اکسس Access سیستم ویدئو کلوپ,پایگاه داده Access ,Access,پایگاه داده اکسز,پروژه اکسز,پایگاه داده اکسس,پایگاه داده اکسس,