خانه / پایگاه داده Access / پروژه پایگاه داده اکسس Access حسابداری

پروژه پایگاه داده اکسس Access حسابداری

پروژه پایگاه داده اکسس Access برنامه حسابداری

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

پروژه پایگاه داده Microsoft Office Access برنامه حسابداری دارای table و query و form و report و module و macro می باشد.

تعدادجدول:۴
تعداد کوئری:۵
تعدادفرم:۱۱
تعداد گزارش:۴
تعداد ماکرو:۵
تعداد ماژول:۱

امکانات برنامه:
فرم مشاهده گزارشات

فرم ریزحساب ها