خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده پارکینگ همراه با نمودار ER

پایگاه داده پارکینگ همراه با نمودار ER

پایگاه داده پارکینگ همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول صاحبان خودروشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۶٫ موبایل
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ نام کاربری
۸٫ کلمه عبور
ساختار جدول اشتراکشامل اطلاعات
۱٫ کد اشتراک
۲٫ کد کارمند
۳٫ کد صاحب خودرو
۴٫ تاریخ اشتراک از
۵٫ تاریخ اشتراک تا
۶٫ کد تعرفه
ساختار جدول خودروشامل اطلاعات
۱٫ پلاک خودرو
۲٫ کد صاحب خودرو
۳٫ کد نوع خودرو
۴٫ کد رنگ خودرو
ساختار جدول نوع خودرو شامل اطلاعات
۱٫ کد نو خودرو
۲٫ نوع خودرو
۳٫ کارخانه سازنده
۴٫ توضیحات

پایگاه داده پارکینگ همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان