خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده نمایشگاه ماشین همراه با نمودار ER

پایگاه داده نمایشگاه ماشین همراه با نمودار ER

پایگاه داده نمایشگاه ماشین همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول مشتریانشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ تلفن
۵٫ موبایل
۶٫ ادرس
ساختار جدول مسئول خرید و فروششامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ تلفن
۵٫ نام کاربری
۶٫ کلمه عبور
۷٫ موبایل
ساختار جدول فروش خودروشامل اطلاعات
۱٫ کدفروش
۲٫ کد مسئول نمایشگاه
۳٫ کد خودرو
۴٫ کد خریدار
۵٫ قیمت
۶٫ تاریخ
۷٫ توضیحات
ساختار جدول نوع خودروشامل اطلاعات
۲٫ کد
۲٫ کارخانه سازنده
۳٫ محل تولید
۴٫ کلاس خودرو
۵٫ توضیحات
ساختار جدول رنگ خودروشامل اطلاعات
۱٫ کدرنگ
۲٫ عنوان

پایگاه داده نمایشگاه ماشین همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان