خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده سیستم حسابداری همراه با نمودار ER

پایگاه داده سیستم حسابداری همراه با نمودار ER

پایگاه داده سیستم حسابداری همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۶٫ موبایل
ساختار جدول مسئول سیستمشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ نام کاربری
۸٫ کلمه عبور
ساختار جدول فروششامل اطلاعات
۱٫ کد فروش
۲٫ کد کارمند
۳٫ کد کالا
۴٫ کد مشتری
۵٫ تعداد
۶٫ قیمت واحد
۷٫ تاریخ
ساختار جدول کالاشامل اطلاعات
۱٫ کد کالا
۲٫ عنوان
۳٫ توضیحات
۴٫ کد مسئولخرید
ساختار جدول کارخانه شامل اطلاعات
۱٫ کد کارخانه
۲٫ نام
۳٫ تلفن
۴٫ آدرس

پایگاه داده سیستم حسابداری همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان