خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده دفتر مخابراتی همراه با نمودار ER

پایگاه داده دفتر مخابراتی همراه با نمودار ER

پایگاه داده دفتر مخابراتی همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول مشتریانشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ تلفن
۵٫ موبایل
۶٫ ادرس
ساختار جدول کارمندانشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ تلفن
۵٫ نام کاربری
۶٫ کلمه عبور
۷٫ موبایل
ساختار جدول تقاضای خط جدید شامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ کد متقاضی
۳٫ کد کارمند
۴٫ تاریخ واگزاری
۵٫ ساعت واگزاری
۶٫ پین کد
۷٫ وضعیت خط
۸٫ شماره خط
۹٫ کد مرکز سرویس
ساختار جدول تقاضای خط جدید ثابتشامل اطلاعات
۲٫ کد
۲٫ کد متقاضی
۳٫ کد کارمند
۴٫ تاریخ واگزاری
۵٫ ساعت واگزاری
۶٫ وضعیت خط
۷٫ شماره خط
۸٫ کد مرکز مخابراتی
ساختار جدول نوع خط شامل اطلاعات
۱٫ کد نوعخط
۲٫ عنوان

پایگاه داده دفتر مخابراتی همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان