خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده دبیرخانه همراه با نمودار ER

پایگاه داده دبیرخانه همراه با نمودار ER

پایگاه داده دبیرخانه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول دبیرخانهشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ نام کاربری
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ سمت
۵٫ تاریخ استخدام
۷٫ نام کاربری
۸٫ کلمه عبور
ساختار جدول دریافت کننده شامل اطلاعات
۱٫ کد پرسنلی
۲٫ شماره نامه

ساختار جدول کارتابلشامل اطلاعات
۱٫ شماره نامه
۲٫ کد پرسنلی
۳٫ کد پرسنلی ارسال کننده
۴٫ عنوان
۵٫ متن
۶٫ تاریخ ارسال
ساختار جدول نامه ارسالی شامل اطلاعات
۱٫ شماره نامه
۲٫ کد پرسنلی
۳٫ عنوان نامه
۴٫ متن نامه
۵٫ تاریخ

پایگاه داده دبیرخانه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان