خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده حسابداری دانشگاه همراه با نمودار ER

پایگاه داده حسابداری دانشگاه همراه با نمودار ER

پایگاه داده حسابداری دانشگاه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول دانشجوشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۶٫ موبایل
۷٫ شماره شناسنامه
۸٫ نام پدر
۹٫ کد ملی
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ نام کاربری
۸٫ کلمه عبور
ساختار جدول درسشامل اطلاعات
۱٫ کد درس
۲٫ نام درس
۳٫ تعداد واحد
ساختار جدول انتخاب واحدشامل اطلاعات
۱٫ کد دانشجو
۲٫ کد درس
۳٫ کد انتخاب واحد
ساختار جدول دروس ارائه شده شامل اطلاعات
۱٫ کد ارائه
۲٫ سال تحصیلی
۳٫ کد استاد
۴٫ زما امتهان
۵٫ تاریخ امتهان
۶٫ شماره ترم
۷٫ کد درس

پایگاه داده حسابداری دانشگاه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان