خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده باربری همراه با نمودار ER

پایگاه داده باربری همراه با نمودار ER

پایگاه داده باربری همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول رانندهشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس۱
۵٫ تلفن
۶٫ موبایل
۷٫ نام ضامن
۸٫ شماره کارت هوشمند
ساختار جدول کارکنان شرکتشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
ساختار جدول بارنامهشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ تاریخ بارنامه
۳٫ کد مشتری
۴٫ کد وسیله حمل
۵٫ محصول تحویلی
۶٫ تاریخ
۷٫ مقدار تحویلی
ساختار جدول حوالهشامل اطلاعات
۱٫ کد حواله
۲٫ کد راننده
۳٫ کد بارنامه
۴٫ کد کارمند
۵٫ مبدا
۶٫ مقصد
ساختار جدول وسیله حمل شامل اطلاعات
۱٫ کد کامیون
۲٫ نوع کامیون
۳٫ تناژ قابل حمل.

پایگاه داده باربری همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان