خانه / پایگاه داده Access / پایگاه داده اکسس Access مدیریت تعمیرگاه کامیون

پایگاه داده اکسس Access مدیریت تعمیرگاه کامیون

پروژه پایگاه داده اکسس Access مدیریت تعمیرگاه کامیون
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access مدیریت تعمیرگاه کامیون دارای ۷ جدول، ۴ کوئری ،۱۱ فرم، ۳ گزارش می باشد.

 

لیست فرم های پایگاه داده
فرم ثبت نام اطلاعات کامیون
فرم ثبت محتویات کامیون
فرم گزارش ارزش قطعات موجود در هر کامیون
فرم محاسبه ارزش قطعات موجود
فرم ثبت کد ترخیص
فرم ورود مشخصات ترخیص کاران

لیست جدول های پایگاه داده
جدول کامیون ها
جدول قطعات
جدول محتویات کامیون
جدول ترخیص

پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access مدیریت تعمیرگاه کامیون
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

پروژه پایگاه داده Miocrosoft Access مدیریت تعمیرگاه کامیون دارای ۷ جدول، ۴ کوئری ،۱۱ فرم، ۳ گزارش می باشد.