خانه / پایگاه داده Access / پایگاه داده اکسس Access برنامه کتابخانه

پایگاه داده اکسس Access برنامه کتابخانه

پایگاه داده اکسس Access برنامه کتابخانه
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

پروژه پایگاه داده Access برنامه کتابخانه دارای ۳ جدول، ۳ کوئری ،۷ فرم، ۲ گزارش می باشد.

لیست فرم های پایگاه داده
فرم تحویل کتاب
فرم ورود کتاب جدید به کتابخانه
فرم سابقه تحویل کتاب ها
فرم مشاهده لیست تمام کتاب ها

لیست جدول های پایگاه داده
جدول کتاب ها
جدول پرسنل

 

 

فصل اول: مقدمه و هدف پروژه کتابخانه ۴

الف- هدف ۵

ب) محدوده پروژه ۵

مقدمه ۶

مشخصات فنی نرم افزار ۶

فصل دوم: توضیحات کلی ۷

الف) توضیحات کلی ۸

۱-چشم انداز محصول ۸

۲- محیط عملیاتی ۸

۳- مستندات کاربران ۹

۴- مفروضات و وابستگی ها ۹

۵- نیازمندی های امنیتی ۹

۶- ویژگی های کیفیت نرم افزار ۱۰

۷- مجموعه بازنگریها و اصلاح ۱۰

۸-مزایای سیستم ۱۰

۹- نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار کتابخانه ۱۱

کاربران سیستم نرم افزار کتابخانه ۱۴

ذینفعان نرم افزار ۱۴

فصل سوم: Source برنامه کتابخانه ۱۵

فصل چهارم: گزارشات برنامه کتابخانه ۶۴

گزارش ۱- نمودار مقایسه ای تعداد دفعات تحویل هر کتاب ۶۵

گزارش ۲- سوابق تحویل کل کتب ۶۶

گزارش ۳- مشاهده لیست کتب ۶۷

گزارش ۴- مشاهده لیست کتب تحویلی به هر عضو به تفکیک ۶۸

فصل پنجم: نمودار ارتباط بین موجودیتها ۶۹

فصل ششم: در مورد زبان برنامه نویسی اکسس (VBA) 71

برنامه نویسی VBA : ( Visual Basic Application ) 72

ساختارVBA 72

نقش Access در بین کاربران ۷۲

مفهوم شی گرائی ۷۳

اصول برنامه نویسی پایگاه داده ها ۷۴

متدولوژی منظم ۷۵

طراحی یک سیستم ۷۷

مقدمه ای بر مدل پایگاه داده ۷۷

تغییر مدل E-R به یک مدل رابطه ای ۷۹

طراحی برنامه پایگاه داده ها ۸۰

به دام اندازی خطا ( Error trapping ) 81

طراحی ویژگی های امنیتی ۸۱

ارائه امن اطلاعات ۸۲

انجام محاسبات ۸۲

بخش های برنامه فروش ۸۳

فصل هفتم: نمودارهای ERD 84

فصل هشتم: نمودارهای DFD 89

منابع و مواخذ ۹۷

کتب ۹۷

وب سایت ۹۷

فصل اول: مقدمه و هدف پروژه کتابخانه

الف- هدف

هدف از انجام این پروژه ایجاد سیستمی است که بوسیله آن بتوان بر روی کامپیوتر (و یا شبکه های کامپیوتری) عمل ثبت تحویل و دریافت کتاب به پرسنل یک شرکت و نگهداری و مشاهده سوابق آن را بصورت خودکار و با کمترین دخالت نیروی انسانی انجام دهد.

این سیستم مشتمل بر دو قسمت مشتری و سرویس دهنده است که تحول گیرندگان و تحویل دهندگان کتب فقط سیستم مشتری را می بینند. همچنین این سیستم قادر به ارائه انواع گزارشات در مورد افراد ، اشیاء یا موضوعات مختلف خواهد بود.

در این نوشته هر جا که احساس شده کلمه ای ابهام برانگیز است از معادل انگلیسی آن استفاده شده است.

مخاطبان این نوشته توسعه دهندگان ، مدیران سیستم و مسئولیین کتابخانه و تحویلداران هستند. این نوشته برای مشتریان و کاربران عادی نوشته نشده و لزومی ندارد که این دسته از کاربران از این نوشته با خبر شوند.

ب) محدوده پروژه

در حال حاظر توسعه این پروژه به منظور اهداف تحقیقاتی و پروژه دانشجویی انجام می گیرد و استفاده تجاری از آن مد نظر نیست ، ولی استفاده از این پروژه در دنیای واقعی نیز دور از انتظار نمی باشد و ممکن است در آینده نزدیک از آن در سیستمهای کتابخانه واقعی نیز استفاده شود.

در دنیای به سرعت در حال توسعه امروز(که در آن سیستمهای کامپیوتری هر روز نقش بیشتری در زندگی انسانها پیدا می کند) راه گریزی از نهادهای الکترونیکی اجتماعی وجود ندارد. شهرهای اینترنتی، شهروندان اینترنتی و دولت های الکترونیک و نهادهای سیاسی مختلف ، همه و همه لزوم ایجاد سیستم های کامپیوتری را بیش از پیش مسجل می کنند.

پایگاه داده اکسس Access برنامه کتابخانه
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

پروژه پایگاه داده Access برنامه کتابخانه دارای ۳ جدول، ۳ کوئری ،۷ فرم، ۲ گزارش می باشد.

لیست فرم های پایگاه داده
فرم تحویل کتاب
فرم ورود کتاب جدید به کتابخانه
فرم سابقه تحویل کتاب ها
فرم مشاهده لیست تمام کتاب ها

لیست جدول های پایگاه داده
جدول کتاب ها
جدول پرسنل