خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده املاک همراه با نمودار ER

پایگاه داده املاک همراه با نمودار ER

پایگاه داده املاک همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول مشتریانشامل اطلاعات
۱٫ کد مشتری
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۶٫ موبایل
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۶٫ نام کاربری
۷٫ کلمه عبور
۸٫ مدرک تحصیلی
ساختار جدول املاکشامل اطلاعات
۱٫ کد ملک
۲٫ کد کارمند
۳٫ مبالغ
۴٫ تاریخ قرارداد
۵٫ کد متقاضی
۶٫ توضیحات
ساختار جدول ملکشامل اطلاعات
۱٫ متراژ
۲٫ آدرس
۳٫ کد کارمند
۴٫ کد ملک
۵٫ توضیحات
۶٫ تعداد اتاق
۷٫ مبالغ
۸٫ کد وضعیت
۹٫ کد نوع ملک
ساختار جدول وضعیتخصارت شامل اطلاعات
۱٫ کد وضعیت
۲٫ عنوان
ساختار جدولنوعملک شامل اطلاعات
۱٫ کد نوعملک
۲٫ عنوان نوع ملک

پایگاه داده املاک همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان