خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده آژانس کاریابی همراه با نمودار ER

پایگاه داده آژانس کاریابی همراه با نمودار ER

پایگاه داده آژانس کاریابی همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول متقاضیشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس۱
۵٫ ادرس ۲
۶٫ تلفن
۷٫ موبایل
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ مدرک تحصیلی
ساختار جدول استخدامشامل اطلاعات
۱٫ کد استخدام
۲٫ کدمرکز استخدام
۳٫ کد کارمند
۴٫ کد متقاضی
۵٫ مبلغ دریافت شده
۶٫ تاریخ استخدام
ساختار جدول رشته هاشامل اطلاعات
۱٫ کد رشته
۲٫ نام رشته
ساختار جدول سوابق شامل اطلاعات
۱٫ کد سابقه کاری
۲٫ کد مرکز فعالیت قبلی
۳٫ کد متقاضی
۴٫ از تاریخ
۵٫ تا تاریخ
۶٫ عنوان فعالیت

پایگاه داده آژانس کاریابی همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان