خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده آموزشگاه همراه با نمودار ER

پایگاه داده آموزشگاه همراه با نمودار ER

پایگاه داده آموزشگاه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول دانش آموزشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس۱
۵٫ ادرس ۲
۶٫ تلفن
۷٫ موبایل
۸٫ کد ملی
۹٫ نام پدر
۱۰٫ تاریخ تولد
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
ساختار جدول درسشامل اطلاعات
۱٫ کد درس
۲٫ نام درس
۳٫ تعداد واحد
۴٫ کد مدرس
۵٫ تاریخ امتهان
۶٫ ساعت کلاس
ساختار جدول نمراتشامل اطلاعات
۱٫ کد نمره
۲٫ کد دانش اموز
۳٫کد درس
۴٫نمره

پایگاه داده آموزشگاه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان