خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات پایانه دریایی ۲۶۰ص

مطالعات پایانه دریایی ۲۶۰ص

مطالعات پایانه دریایی,رساله پایانه دریایی,نقشه پایانه دریایی,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, پایانه دریایی

مطالعات پایانه دریایی,رساله پایانه دریایی,نقشه پایانه دریایی,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, پایانه دریایی

مطالعات پایانه دریایی ۲۶۰ص

این مطالعات دارای نقشه و ۸ رندر نیز می باشد.
نقشه ها حاوی Site Plan, Plan 1, Plan 2, Section A-A, section B-B می باشد.

خرید مطالعات : ۱۷٫۰۰۰ تومان


خرید نقشه : ۲۰٫۰۰۰ تومان

پیشگفتار
انگیزه انتخاب موضوع
چکیده
فصل اول
سفر و توریسم
۱– ۱– سفر
۱– ۱– ۱–تاریخ سفر
۱– ۱– ۲– سفر در قرآن
۱– ۲–توریسم
۱– ۲– ۱–معانی واژه
۱–۲–۲–توریسم و دو نگرش غالب
۱–۲–۲–۱–رویکرد اقتصادی و سیاسی
۱–۲–۲–۲–دیدگاه کارکردی
۱–۲–۳–اهمیت برنامه ریزی توریسم و توسعه پایدار
۱–۲–۴– سفروعوامل انگیزشی
۱– ۲– ۴– ۱– انگیزه های قومی
۱–۲–۴–۲–انگیزه های هنری
۱–۲–۴–۳–انگیزه های تاریخی
۱-۲-۴-۴-انگیزه های طبیعت گرا
۱–۲–۴–۵–انگیزه های تفریحی
۲–۴–۶–انگیزه های کاری-۱
۱–۲-۵–تجزیه و تحلیل آثار تبعی جریان گردشگری بر مقاصد توریستی
۱–۲–۵–۱–آثاراقتصادی توریسم
۱–۲–۵–۲–آثار منفی اقتصادی توریسم
۱–۲–۵–۳–تاثیرات محیطی توریسم
۱–۲–۵–۴–اثرات منفی زیست محیطی توریسم
۱–۲–۵–۵–اثار فرهنگی–اجتماعی توریسم
۱–۲–۵–۶– آثار منفی فرهنگی–اجتماعی توریسم
۱–۲–۶–تورسم در استان گیلان
فصل دوم
گردشگری (Tourism )
۲-۱-اشکال گردشگری
۲-۲-۱-بازدید کننده بومی دیدار کنندگان بین المللی
۲-۲-۲-دیدار کننده براساس اشکال گردشگری
۲-۳-گردشگری در ایران
۲-۳-۱-تنوع عوامل ومناظر طبیعی ایران
۲-۳-۲-حوزه های تاریخی–فرهنگی گردشگری درایران
۲-۳-۳-جاذبه ها وزمینه های هنری
فصل سوم
آب
۳-۱-آب و ادیان
۳-۲-آب از دیدگاه قرآن
فصل چهارم
آشنایی با دریای خزر
۴-۱-آب منشأ حیات
۴-۲-دریای خزر
۴-۲-۱-مشخصات فیزیکی و جغرافیایی آن
۴-۲-۲-مرداب انزلی
۴-۲-۳- موقعیت تاریخی و جغرافیایی دریای خزر و تاثیرات حمل و نقل دریایی در اقتصاد و بافت اجت
۴-۲-۴- وضعیت اقتصادی دریای خزر
۴-۲-۴-۱- وضعیت و اهمیت اقتصادی ماعی شمال ایران
۴-۲-۴-۲- دریای خزر و منابع ثروت
۴-۲-۴-۳-دریای خزر و امکانات بالقوه آن
فصل پنجم
حمل ونقل دریایی
۵-۱-گذری بر تعریف و مفهوم پایانه
۵-۱-۱-تعریفی که سازمان پایانه ها و حمل ونقل کشور در مورد پایانه ها ارائه میدهد
۵-۲-پایانه های دریایی
۵-۳-تاریخچه حمل و نقل دریایی
۵-۴-اهمیت حمل و نقل دریایی
۵-۵-اهمیت حمل و نقل آبی
۵-۶-چشم انداز آینده حمل و نقل کالا در دریای خزر
۵-۷-شبکه ارتباطی حمل و نقل دریایی موج
۵-۸-حمل و نقل دریایی و مشکلات پیرامونی
۵-۹-گشودن معابر دریای طلسم شده در بستر تاریخ
فصل ششم
شناخت پایانه دریایی و وسایل حمل و نقل دریایی
۶-۱-شناخت پایانه مسافربری دریایی
۶-۲-اهداف پایانه مسافربری دریایی
۶-۲-۱-شناخت فعالیت های دریایی
۶-۲-۳-مزایای حمل و نقل دریایی
۶-۳-قدرت حمل شناورها
۶-۳-۱-منظم بودن سرویس
۶-۳-۲-ایمنی
۶-۳-۳-حمل و نقل بار دریایی
۶-۳-۴-اجناس
۶-۴-وسایل ترابری دریایی
۶-۵-شناخت وسایل ترابری دریایی و کشتی رانی
۶-۵-۱-مشخصات فیزیکی شناورها (قسمتهای متشکله)
۶-۶-تیپ شناسی
۶-۶-۱-اصل سادگی الزامی
۶-۷-مسئله فرم فضای معماری و عملکردی بهره برداری
۶-۸-ضرورت توسعه حمل و نقل
۶-۹-دسته بندی عوامل در طراحی پایانه
۶-۹-۱-مراحل و روش طراحی سیستم پایانه ای
۶-۹-۲-تعیین اهداف و احکام طراحی
۶-۹-۳-معیار و ضوابط طراحی (ضوابط کلی برای ارزشیابی برنامه ریزی طراحی های اولیه)
۶-۱۰-مراحل طراحی پایانه
۶-۱۱-خصوصیات بین المللی بودن کشتی رانی
۶-۱۲-اتحادیه کشتی رانی کشورهای اسلامی (isa)
۶-۱۲-۱-اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاهها (iaph)
۶-۱۲-۲-اتحادیه بین المللی چراغ های دریایی (Iala)
فصل هفتم
گیلان و هویت تاریخی
۷-۱-اقوام ایران
۷-۲-نژاد گیل
۷-۳- نام گیلان
۷-۴- گیلان و قدمت خط
۷-۵-معماری گیلان
۷-۵-۱ آشنایی با معماری گیلان
۷-۵-۲-عوامل موثر در معماری بومی گیلان
۷-۵-۳-عوامل طبیعی و جغرافیایی
۷-۵-۴-عوامل اقتصادی ومعیشتی
۷-۵-۴-۱-عوامل فرهنگی و اجتماعی
۷-۵-۵-مصالح و فنون ساختمانی
۷-۵-۶-الگوهای معماری بومی گیلان
۷-۵-۷-ویژگی های اصلی معماری بومی گیلان
فصل هشتم
ستان گیلان ا
۸-۱-مختصات استان گیلان
۸-۱-۱-گیلان قدیم
جغرافیای طبیعی گیلان ۸-۱-۲-
۸-۲-رودها و منابع آبی مهم
۸-۳-انسان در سواحل دریای خزر(تاریخ استقرار گیلان)
۸-۳-۱-نژاد مردمان ساکن گیلان
۸-۳-۲-صنعت
۸-۳-۳-صنایع دستی
۸-۳-۴-دستبافی (نساجی سنتی)
طراحی سنتی و حصیر بافی ۸-۳-۵-نگارگری
۸-۳-۶-گلیم بافی
۸-۳-۷-جاجیم بافی
۸-۴-آیین‌های گیلانی
۸-۵-شهرستان رشت
۸-۵-۱- شهرستان لاهیجان
۸-۵-۲-شهرستان لنگرود
۸-۵-۳-شهرستان رودسر
۸-۵-۴-شهرستان تالش
۸-۵-۵-شهرستان آستارا
۸-۵-۶-شهرستان آستانه اشرفیه
۸-۵-۷-شهرستان رودبار
شهرستان فومن ۸-۵-۸-
۸-۵-۹-شهرستان صومعه سرا
۸-۵-۱۰-بندر انزلی
فصل نهم
گیلان و جغرافیا
۹-۱- جغرافیای طبیعی و اقلیمی گیلان
۹-۱-۱- مساحت و موقعیت استان گیلان
۹-۱-۲- ناهمواریهای استان گیلان
۹-۱-۳-ارتفاعات گیلان
۹-۱-۴-آب و هوای استان گیلان
۹-۲- گونه های آب وهوایی استان گیلان
۹-۲-۱- در استان گیلان حضور سه نوع آب و هوا قابل تشخیص است
۹-۲-۲- سه جریان هوایی منطقه ای که موجب بارش در گیلان می شوند
۹-۲-۳- خاک های گیلان
۹-۳- جغرافیای انسانی استان گیلان
۹-۳-۱- جمعیت استان گیلان
۹-۳-۲- فعالیتهای اقتصادی در استان گیلان
فصل دهم
تاریخ انزلی
۱۰-۱- پیدایش انزلی
۱۰-۲-سطح انزلی به تفکیک نوع خاکی
۱۰-۲-۱- بندر انزلی و توسعه
۱۰-۲-۲- وجه تسمیه انزلی
۱۰-۳- نقش انزلی در تاریخ نوین گیلان
۱۰-۳-۱-جاذبه های گردشگری در بندر انزلی
۱۰-۳-۲- جاذبه های طبیعی
۱۰-۳-۳- جاذبه تاریخی و یادمانی
۱۰-۳-۴- جاذبه های زیارتی
۱۰-۳-۵- جاذبه های اقتصادی
۱۰-۴-بررسی ظرفیهای پذیرش توریست در بندر انزلی
فصل یاز دهم
جغرافیای طبیعی و اقلیمی بندر انزلی
۱۱-۱-موقعیت استانی بندر انزلی
۱۱-۱-۱-خصوصیات اقلیمی شهرستان بندر انزلی
۱۱-۱-۲-بارندگی
۱۱-۱-۳-رطوبت
۱۱-۱-۴- درجه حرارت
۱۱-۱-۵- باد
۱۱-۱-۶- باد در باورداشت مردم
۱۱-۱-۷خصوصیات تابش
۱۱-۲- طبقه بندی اقلیمی
۱۱-۲-۱-ویژگی اقلیمی احساس آسایش
۱۱-۳-زمین شناسی و ساختار بندر انزلی

فصل دواز دهم
بندر انزلی
ساختارهای اجتماعی اقتصادی در(بندر انزلی)
۱۲-۱-ساختارهای اجتماعی در (بندر انزلی)
۱۲-۱-۱-جمعیت در بندر انزلی
۱۲-۱-۲-ترکیب سنی و نسبت جنسی
۱۲-۱-۲-نیروی انسانی و اشتغال و جمعیت فعال اقتصادی
۱۲-۲-ساختارهای اقتصادی بندرانزلی
۱۲-۲-۱-تولیدات گیاهی و جانوری
۱۲-۲-۲-معادن و صنایع
۱۲-۲-۳-صنایع دستی
۱۲-۲-۴-بندرگاه و گمرک
۱۲-۲-۵-گردشگری
۱۲-۳-اقتصادی بندر انزلی
۱۲-۳-۱-ویژگی های عمومی شهرستان بندر انزلی
۱۲-۴-ویژگی اقتصادی و نقش بندر انزلی در عملکرد بنادر کشور
۱۲-۵-صادرات
۱۲-۶-عملکرد مالی و بیلان سالانه بندر انزلی
۱۲-۷-بررسی اقتصادی کشورهای همسایه و همجوار دریای خزر
۱۲-۷-۱-فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
۱۲-۸-کشورهای مستقل مشترک المنافع (cis)
۱۲-۸-۱-جمهوری آذربایجان
۱۲-۸-۲-روسیه
۱۲-۸-۳-جمهوری ترکمنستان
۱۲-۸-۴-جمهوری قزاقستان
۱۲-۹تحولات اقتصادی ایران و بازرگانی خارجی در سالهای اخیر
۱۲-۹-۱-مبادلات بازرگانی ایران و سهم کشورهای همسایه در دریای خزر
۱۲-۱۰-شناخت مبادی و مقاصد
۱۲-۱۱-شبکه های ارتباطی دریائی
۱۲-۱۱- ۱ -پیش بینی آینده
۱۲-۱۲-تاریخچه راههای ارتباط
۱۲-۱۲-۱-انسان و راه
۱۲-۱۲-۲-ایران باستان و حرکت
۱۲-۱۲-۳-اروپا و ابتدای تکاپو
۱۲-۱۳-انسان و راه آبی
۱۲-۱۴-ایران و توسعه مسیرهای دریایی
۱۲-۱۴-۱-تاریخ کشتیرانی و حمل و نقل دریایی ایرانیان
فصل سیز دهم
بررسی نمونه های موجود در ایران
۱۳-۱-کارخانه کشتی سازی
۱۳-۲-بندر نوشهر
۱۳-۲-۱-تاریخچه بندر نوشهر
۱۳-۲-۲-ویژگی های بندر نوشهر
۱۳-۲-۳-محوطه های بندری
۱۳-۳-بندر شهید رجایی
۱۳-۴-بندر شهید باهنر
۱۳-۵-بندر خرمشهر
۱۳-۶-بررسی نمونه های خارجی
۱۳-۷-۱-میدان نبرد
۱۳-۷-۲-پیچیدگی
۱۳-۷-۳-بی بازگشت
۱۳-۷-۴-ارتباط
۱۳-۸-ترمینال مسافر بری harumi وtokyo / اثر ua &minoru takeyama
۱۳-۹-پایانه ساکای میناتوشی
۱۳-۱۰-شبیه سازی دریایی روتردام ، هلند ۱۹۹۵
نورمن فاستروشرکا
فصل چهار دهم
الگوهای طراحی
۱۴-۱-مقدمه
۱۴-۱-۱-بنادر و نظریه انتقال به خارج شهر
۱۴-۲-ترمینالها و ملزومات طراحی
۱۴-۳-عنصر عمده در ترمینال مسافربری دریایی
۱۴-۳-۱-نقش یکسری از ترمینال
۱۴-۳-۲-سطوح عملکرد و فعالیتهای وابسته در ترمینال
۱۴-۳-۳-الگوی نموداری ترمینال مسافربری
۱۴-۳-۴-ورودی ها وخروجی ها
۱۴-۳-۵-پارکینگ ها
۱۴-۳-۶- محوطه سازی سایت
۱۴-۳-۷-فضاهای مورد نیاز برای طی مسیر مسافران
۱۴-۳-۸- فضاهای خدماتی رفاهی مسافران
۱۴-۳-۹-فضاهای مکمل فضاهای رفاهی
۱۴-۳-۱۰-بخش تسهیلات شهروندان
۱۴-۳-۱۱- بخش اداری
۱۴-۳-۱۲-عرشه مسافری و بار
۱۴-۳-۱۳- فضاهای انتظامی
۴-۳-۱۴-تاًسیسات
۱۴-۴-محوطه اسکله
۱۴-۵-اساس طراحی پایانه
۱۴-۶- حوره بندی فضاهای پایانه دریایی مسافر
۱۴-۶-۱- حوزه خدمات اداری
۱۴-۶-۲- حوزه خدمات مسافری
۱۴-۶-۳-حوزه خدمات رفاهی
۱۴-۶-۴-حوزه خدمات باری
۱۴-۶-۵-حوزه خدمات فنی و مهندسی
۱۴-۶-۶-حوزه خدمات ایمنی و اضطراری
فصل پانز دهم
توجیه طرح
۱۵-۱-روند طراحی
۱۵-۲-تندیس گری با نور
۱۵-۳-بیان طراحی
۱۵-۳-۱-کانسپت طرح
۱۵-۳-۲-نماددایره و کره
۱۵-۳-۳-نماد مربع
۱۵-۴-سازه ومصالح
۱۵-۵-تأسیسات
۱۵-۵-۱-تأسیسات الکتریکی
۱۵-۵-۲-سیستم برق مرکزی
۱۵-۵-۳-سیستم های ارتباطی
۱۵-۵-۴-جمع آوری آبهای سطحی
۱۵-۵-۵-شبکه آب و فاضلاب
۱۵-۶- تحلیل سایت
۱۵-۶-۱-وضع موجود
۱۵-۶-۲-اسکله ها
۱۵-۶-۳-تجهیزات
۱۵-۶-۴-معابر و انبارهای باز
۱۵-۷-ساختمان ها
۱۵-۸-موقعیت طرح
۱۵-۹-دسترسی به سایت
۱۵-۹-۱-مجاورتها
۱۵-۹-۲-وزش باد
۱۵-۹-۳-شیب و توپوگرافی
۱۵-۹-۴-دید و منظر
۱۵-۱۰- برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذ

چکیده
همانگونه که می دانیم تحول، خلق و نوآوری از کارهای بشر است. انسان خلاق با ایجاد شرایط نوین و بهینه همواره می کوشد تا بستر را در راه سعادت و نیل به آرزوهایش هموار سازد و رشد و تکامل خود را در این راستا موجب شود.
انسان امروزی با استفاده از تکنولوژی و صنعت که محصول خود اوست و پیشرفتهای لحظه ای آن در این وادی ، می کوشد تا بر دنیای محیط خود فائق آید و نقش خود را بر این کره خاکی بیش از پیش نمایان سازد. بدین جهت در پی راه حل مطمئن و صریحی در رفع نیازهای روحانی و جسمانی خود،همواره در تلاش است.
وظیفه متعهدانه معمار نیز هموار ساختن مسیر حرکت و سوق دادن انسانها بر حسب گرایشاتشان به سکون و آرامش در ضمن پویائی و تحرک میباشد.
مسافرت و جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیای امروز به عنوان منبع در آمد و اشتغال و توسعه زیر بنایی کشورها به خصوص کشورهای درحال توسعه به شمار می رود و مسیرهای آبی به عنوان یکی از امن ترین و مفرح ترین گزینه های حمل و نقل و مسافرت همواره مطرح بوده است.
پایانه ها به عنوان ورود و خروج شهر در زمره بناهای چند منظوره ای قرار دارند که نقش کارکردی قابل توجهی در خدمات رسانی به مسافران ، همراهان آنها و سایر شهروندان خواهند داشت.
به لحاظ متفاوت بودن نوع سفر دریایی و تنوع کمتر ساعات حرکت کشتی ها ، حرکت آرام آن ها بر روی آب و … نسبت به سفرهای جاده ای یا هوایی ، ما با جوی آرامتر در پایانه دریایی مواجه هستیم . فضایی مناسب برای ایجاد یک ارتباط و تعامل فرهنگی بین شهروندان و مسافران . بین شهر و اسکله دریایی ، فضایی که در ارتقاء جامعه نقش بسزایی ایجاد می کند.
پایانه دریایی در واقع مفصلی است بین خشکی و دریا ، مکانی موقتی که با اولین و آخرین تصور مسافر دریایی تجربه ای متفاوت را در بر خواهد داشت. این فضا ، نهادی است از دنیای پیرامون در مقیاس کوچکتر و در امتداد دیگر اجزاء شهر . بدین ترتیب مرز بین پایانه و شهر از میان رفته در عین حال می توانیم ساختاری ممتد و دامنه دار را در ساحل شاهد باشیم.

مطالعات پایانه دریایی ۲۶۰ص

این مطالعات دارای نقشه و ۹ رندر نیز می باشد.
نقشه ها حاوی Site Plan, Plan 1, Plan 2, Section A-A, section B-B می باشد.

خرید مطالعات : ۱۷٫۰۰۰ تومان


خرید نقشه : ۲۰٫۰۰۰ تومان