مطالعات موزه ۱۵۰ص

مطالعات موزه ۱۵۰ص
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان
این فهرست شامل دو فایل می باشد. فایل اول که ۵۰ صفحه می باشد و فایل دوم که ۱۰۰صفحه می باشد که هر دو پروژه بعد از واریز ارسال می شود.

فهرست پروژه اول که داری ۵۰ صفحه می باشد
شناخت موضوع: (۱)
• موزه: (۱)
• تعریف موزه:
• معنای لغوی و اصطلاحی موزه: (۱)
• تاریخچه موزه در جهان: (۱)
• تاریخچه موزه ایران: (۱)
• اهداف موزه: (۲)
• عمده فعالیتهای موزه: (۲)
• انواع موزه ها: (۳)
۱٫ موزه تاریخ و باستان شناسی:
۲٫ موزه فضای باز:
۳٫ موزه های مردم شناسی:
۴٫ کاخ موزه ها:
۵٫ موزه های هنری:
۶٫ موزه علوم و تاریخ طبیعی :
۷٫ موزه های محلی یا منطقه ای :
۸٫ موزه های سیار:
۹٫ پارک موزه ها:
۱۰٫موزه های نظامی :
۱۱٫موزه های اندیشمندان (خانه هنرمندان)
۱۲٫موزه صنایع دستی: (موضوع پروژه)
• بررسی نمونه مشابه موزه فرش: (۹)
• بررسی نمونه مشابه موزه ملی: (۱۲)
عناصر فضایی موزه:
بخش های مختلف موزه: (۱۷)
• تالار ورودی (۱۷)
• لابی و عناصر وابسته به آن: (۱۷)
۱٫ گیشه ی فروش بلیط
۲٫ فضای انتظار و نشمین
۳٫ گالری ها یا تالارهای نمایش آثار
• ویترین (۱۹)
رعایت نکاتی در طراحی موزه:
• قانون سه ثلث در موزه: (۲۰)
• استفاده از فضا و تقسیمات داخلی آن: (۲۰)
• استانداردهای طراحی نمایشگاه: (۲۲)
• دید و نظاره: (۲۲)
• محفظه(ویترین)نمایشی: (۲۳)
• سیر کولاکسیون فضاهای نمایش در موزه: (۲۳)
• سلسله مراتب صحنه آرایی در موزه: (۲۳)
• نور در موزه: (۲۴)
۱٫ استفاده از نور طبیعی:
۲٫ نورگیری از بالا:
۳٫ نورگیری جانبی:
• انتخاب رنگ و مصالح در موزه: (۲۶)
• محافظت: (۲۷)
دسته بندی فضاهای مورد نیاز موزه: (۲۸)
• فضاهای نمایشگاهی: (۲۹)
• فضاهای خدماتی – رفاهی: (۳۰)
۱٫ سالن اجتماعات و آمفی تئاتر:
۲٫ سالن کنفرانس:
۳٫ کتابخانه:
۴٫ چایخانه:
۵٫ فروشگاه فرهنگی:
• فضاهای خدمات پشتوانه ای: (۳۲)
۱٫ تاسیسات برقی و مکانیکی:
۲٫ واحد مرمت و آزمایشگاهی:
۳٫ انبارها و گنجینه ها:
۴٫ سیستم های ایمنی:
• فضاهای اداری: (۳۴)
• فضاهای ارتباطی و سرویسها: (۳۵)
• فضاهای آموزشی: (۳۵)
• فضاهای خارجی: (۳۵)
عوامل موثر در برنامه ریزی فیزیکی : (۳۶)
دیاگرام:
• تصویر دیاگرام فضاهای یک موزه با عملکرد محدود: (۳۷)
• دیا گرام عمومی مجموعه: (۳۸)
• دایاگرام واحدهای خدماتی –رفاهی: (۳۹)
معرفی پروژه:
جداول برنامه فیزیکی موزه : (۴۰)
• جدول برنامه فیزیک فضاهای نمایشگاهی : (۴۰)
• جدول برنامه فیزیک فضاهای آموزشی و مرمتی : (۴۰)
• جدول برنامه فیزیک فضاهای خدماتی – رفاهی : (۴۱)
• جدول برنامه فیزیک فضاهای پشتبانی: (۴۱)
• جدول برنامه فیزیک فضاهای اداری: (۴۲)

فهرست پروژه دوم که داری ۱۰۰ صفحه می باشد

کلیات: صفحات ۶۰ تا ۱۴۹:
تعریف موزه:
تاریخچه موزه در جهان:
نهادینه شدن موزه ها:
طبقه بندی موزه ها:
موزه های تاریخی:
موزه های باستانشناسی:
موزه های اماکن باستانی:
موزه های هنری:
موزه های علمی:
موزه های علوم طبیعی:
موزه های علوم و فنون:
ساختار و عملکرد موزه ها:
فضای فیزیکی موزه:
محل و ساختمان موزه:
هنر و هنرهای تجسمی:
هنرهای معاصر:
هنرهای تجسمی
دسته بندی هنرهای تجسمی:
سیر تحول فضایی- کالبدی موزه در جهان:
سیر تحول فضایی کالبدی موزه در ایران:
بررسی تجارب عملی در ایران:
نتیجه گیری:
پیدایش موزه
ورود به قرن ۲۱
مبانی نظری
ساختمان صنعت چند رسانه ای
نامادیات :
حسی بودن :
چند رسانه‌ای بودن :
الگوواره جدید در معماری :
دلالت گر معما گونگی :
مبانی طراحی
مبانی نظری طرح
به اعتقاد پیتر آیزنمن :
چارلز جنکز :
معماری‌ سیال‌ :
شکل گیری فضای معماری جدید :
خصوصیات فضا :
سازه :
انواع سقف کاذب
درز:
پنجره دوجداره
تأسیسات:
آسایش و آرامش در بالاترین حد ممکن:
سبکی وزن ساختمان، افزایش ارتفاع اتاقها:
صرفه¬جویی در مصرف سوخت:
هوای پاکیزه¬تر و خشک نشدن هوا:
خشک¬تر باقی ماندن زمینهای مرطوب و یا خیس:
• گرمای مطبوع و یکنواخت
• عدم وجود رادیاتور، بنابراین:
ایمنی و بهداشت:
فن¬کویل با هوای تازه مستقیم از خارج
معایب سیستم عبارت است از:
فاضلاب
سیستم اطفاء و اعلام حریق
آکوستیک
-سیستم صوتی
تهویه مرکزی
نورپرداری و روشنایی سالن¬ها
منابع
پیوست:
۹-۱- بازتاباندن و تقویت صدا:
۹-۲- ارتباط مستقیم حجم انسان با جذب صدا:
۹-۳- ملزومات انسانی طراحی آکوستیکها در سالنها:
۱
۹-۵- صندلی:
۹-۵-۲- عمق صندلی:
۹-۵-۴- فرم ردیف ها:
۹-۷- شیب کف سالن:
۹-۹- کتابخانه ها
۹-۱۴- استانداردهای سالن همایش
مطالعات موزه ۱۵۰ص
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان
این فهرست شامل دو فایل می باشد. فایل اول که ۵۰ صفحه می باشد و فایل دوم که ۱۰۰صفحه می باشد که هر دو پروژه بعد از واریز ارسال می شود.