خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات باغ موزه ۲۵۰ص

مطالعات باغ موزه ۲۵۰ص

مطالعات باغ موزه ۲۵۰ص
فصل پنجم این مطالعات شامل ۱۷۴ صفحه می باشد که درمورد سبک های معماری ایرانی و باغ توضیح داده شده است.

خرید کامل مطالعات : ۱۶۰۰۰ تومان
 
خرید مطالعات بدون فصل ۵ : ۸۰۰۰ تومان
 
 

 

tavajoدانلود فهرست : برای دانلود فهرست این مطالعات کلیک کنید

 
خرید کامل مطالعات : ۱۶۰۰۰ تومان

 

 

خرید مطالعات بدون فصل ۵ : ۸۰۰۰ تومان