خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات موزه اتومبیل ۱۵۰ص

مطالعات موزه اتومبیل ۱۵۰ص

مطالعات موزه اتومبیل ۱۵۰ص
نکته : این مطالعات در رابطه با موزه اتومبیل می باشد اما اکثر توضیحات در رابطه با تمامی موزه می باشد و به موزه خاصی اشاره نکرده است.
نقشه های این مطالعات بصورت عکس می باشد.
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

قیمت :

پیشگفتار۱
مقدمه ۲

فصل اول : شناخت
۱-۱ تعریف موزه ۳
۱- ۲ تاریخچه موزه در جهان۴
۱-۳ دانش موزه داری ۵
۱- ۴ تعریف و پیشینه۵
۱-۵ هدف های اصلی ایکوم ۷
۱-۶ کمیته بین المللی وابسطه به ایکوم ۷
۱-۷ طبقه بندی موزه ها۱۰
۱-۸ نهادینه شدن موزه ها ۱۲
۱-۹ موزه های تاریخی ۱۳
۱-۱۰ موزه های هنری ۱۳
۱-۱۱ موزه های علمی ۱۴
۱-۱۲ ساختار و عملکرد در موزه ۱۴
۱-۱۳ محل و ساخت موزه ۱۴
۱-۱۴ فضای فیزیکی موزه ۱۵

فصل دوم : جغرافیا و اقلیم
۲-۱معرفی استان کرج ( البرز) ۱۶
۲-۲ وضعیت آب و هوایی جغرافیایی کرج ۱۷
۲-۳ رطوبت نسبی ۱۷
۲-۴ توپوگرافی ویژگیهای خرد اقلیمی ۱۸
۲-۵ موقعیت و تقسیمات کشوری ۱۹
۲-۶ پیشینه تاریخی ۲۰
۲-۷ مراحل گسترش تاریخی شهرستان کرج ۲۲

فصل سوم : بررسی نمونه های مشابه در سطح ایران و جهان
۳-۱ موزه هنر های معصر تهران ۲۴
۳-۲ موزه فرش ایران ۴۴
۳-۳ موزه گوگن هایم بیلبائو ۵۴
۳-۴ موزه مرسدس بنز ۶۴

فصل چهارم : مبانی نظری
۴-۱ در آمد ۶۷
۴-۲ اهداف کلی ۶۷
۴-۳ اصل بنیادی ۶۸
۴-۴ اصل وحدت ۶۹
۴-۵ اصل کثرت ۶۹
۴-۶ اصل تحول ۶۹
۴-۷ اصل تکامل ۶۹
۴-۸اصل تعادل۶۹
۴-۹ اصل تمایز۷۰
۴-۱۰ سبک دیکانستراکشن۷۰
۴-۱۰-۱معانی دیکانستراکشن ۷۰
۴-۱۰-۲ اعتقادات دیکانستراکشنها ۷۱
۴-۱۰-۳ دیکانستراکشن در معماری۷۲
۴-۱۰-۴ اصول فکری این مکتب ۷۲
۴-۱۰-۵ بناهای مهم در این سبک ۷۵
۴-۱۰-۶ معماران معروف دیکانستراکشن ۷۵
۴-۱۱ اولین اتومبیل در ایران ۷۶
۴-۱۲ گفت و گو با خسرو معتضد ( تاریخ نگار معاصر ایران ) ۷۸

فصل پنجم : برنامه فیزیکی و ضوایط و استانداردها
۵-۱ محل و ساخت موزه ۸۴
۵-۲ تالار های نمایشی ۸۴
۵-۳ بخشهای مختلف موزه ۸۵
۵-۳-۱ تالار ورودی ۸۵
۵-۳-۲ لابی و عناصر وابسطه به آن ۸۶
۵-۳-۳ گیشه فروش بلیط ۸۶
۵-۳-۴ فضای انتظار و نشیمن ۸۶
۵-۳-۵ گالریها یا تالار نمایش آثار ۸۷
۵-۴ ویترین۹۰
۵-۵ ترتیب قرار گیری اشیاء۹۱
۵-۶ مراکز جانبی موزه ها ۹۱
۵-۶-۱ تالار نمایشگاهی موفت و سالن های سخنرانی ۹۱
۵-۶-۲ نور در تالار نمایش ۹۲
۵-۶-۳ کتابخانه و مرکز نگهداری اسناد۹۳
۵-۶-۴انبار و مخزن ۹۳
۵-۶-۵ کار گاه۹۴
۵-۷ آزمایشگاه۹۴
۵-۷-۱ ویژگی های آزمایشگاه ۹۴
۵-۸ چایخانه و کافی شاپ ۹۵
۵-۹ بخش اداری ۹۵
۵-۱۰ نحوه ارائه و نمایش در موزه ۹۵
۵-۱۱ نور در موزه۹۶
۵-۱۲ درجه حساسیت آشیاء به نور ۹۷
۵-۱۳ انواع پارچه ۹۷
۵-۱۴ نورالکتریکی۹۸
۵-۱۵ دیوار و کفوش تالار۹۹
۵-۱۶ مسیر های حرکتی ۱۰۱
۵-۱۷ تجهیزات فنی و تاسیسات موزه ۱۰۱
۵-۱۸ سیستم تهویه ۱۰۱
۵-۱۹ مراکز جنبی موزه ۱۰۳
۵-۲۰ کارگاه ۱۰۳

فصل ششم : تاسیسات
۶-۱ بخش امور اداری فنی خدماتی و تاسیساتی ۱۰۴
۶-۲ تجهیزات فنی و تاسیسات موزه ۱۰۴
۶-۳ سیستم برق ۱۰۴
۶-۴ سیستم تهویه ۱۰۴
۶-۵ مقابله با سرقت ۱۰۴
۶-۶ آسانسور ها و بالابر ۱۰۵
۶-۷ تنظیم شرایط محیطی ۱۰۶
۶-۸ آکوستیک ۱۰۶

فصل هفتم : معرفی زمین ، بررسی و تحلیل سایت ، روند طراحی ، نقشه ها
تحلیل سایت ۱۰۷
شیب زمین یا توپوگرافی ۱۰۷
همجواری۱۰۸
دسترسی سواره و پیاده۱۰۹
بادهای غالب ۱۱۰
نور مطلوب ۱۱۱
کانسبت ۱۱۲
برنامه فیزیکی ۱۱۳
تصاویر ۱۳۶
منابع و ماخذ ۱۵۰
مطالعات موزه اتومبیل ۱۵۰ص
نکته : این مطالعات در رابطه با موزه اتومبیل می باشد اما اکثر توضیحات در رابطه با تمامی موزه می باشد و به موزه خاصی اشاره نکرده است.
نقشه های این مطالعات بصورت عکس می باشد.
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان