خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات موزه آب ۱۸۰ص

مطالعات موزه آب ۱۸۰ص

مطالعات موزه آب ۱۸۰ص
همراه این پروژه یک نقشه بهمراه عکس های سه بعدی ارسال می شود.
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

مقدمه ۳

فصل اول:
مبانی نظری ۷
۱_۱ طرح مسئله ۸
۱_۲ فرضیات و مبانی نظری طرح ۹
۱_۳ سوابق انجام پروژه در قالب زمان و مکان ۱۰
۱_۴ اهداف پروژه ۱۶

فصل دوم:
موزه ۱۷
۲_۲ تاریخچه موزه ۱۹
۲_۳ اهداف موزه ها صفحه۲۹
۲_۴ گونه بندی موزه ها ۳۳
۲_۵ آموزش در موزه ها ۴۳

فصل سوم:
آبزیان ۴۶
۳_۱ ماهی تزئینی ۴۶
۳_۲ انواع ماهی صفحه۴۷

فصل چهارم:
مطالعات موردی ۶۸
۴_۱ موزه آب قلهک ۶۹
۴_۲ آکادمی علوم کالیفرنیا ۷۱
۴_۳ پارک اقیانوس شناسی والنسیا ۸۲
۴_۴ آکواریوم جورجیا ۸۷

فصل پنجم:
شناخت شهر کیش ۹۲
۵_۱ پیدایش جزیره کیش ۹۲
۵_۲ تاریخ کیش ۹۴
۵_۳ جزیره کیش ۹۵
۵_۴ آثار باستانی کیش ۹۵
۵_۵ جاذبه های تاریخی کیش ۹۶
۵_۶ بازرگانی در کیش ۹۸
۵_۷ سیمای فرهنگی کیش ۹۹
۵_۸ دانشگاه های کیش ۱۰۰
۵_۹ آداب و رسوم کیش ۱۰۰
۵_۱۰ جاذبه های توریستی و گردشگری کیش ۱۰۳
۵_۱۱ گویش مردم کیش ۱۲۰
۵_۱۲ جغرافیای کیش ۱۲۰
۵_۱۳ پوشش گیاهی کیش ۱۲۱
۵_۱۴ موقعیت کیش ۱۲۷
۵_۱۵ سیمای اقلیمی کیش ۱۲۹

فصل ششم:
استانداردها و ضوابط طراحی ۱۳۸
۶_۱ عرصه ها و بخش ها ۱۳۸
۶_۲ مراکز جنبی موزه ۱۶۸

فصل هفتم:
برنامه فیزیکی ۱۸۴
۷_۱ معرفی ۱۸۵
۷_۲ اداری ۱۸۶
۷_۳ پژوهشی ۱۸۷
۷_۴ آموزشی ۱۸۷
۷_۵ خدمات رفاهی وعمومی ۱۸۷
مطالعات موزه آب ۱۸۰ص
همراه این پروژه یک نقشه بهمراه عکس های سه بعدی ارسال می شود.
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان