خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مرکز نگهداری سالمندان ۱۶۰ص

مطالعات مرکز نگهداری سالمندان ۱۶۰ص

مطالعات مرکز نگهداری سالمندان ۱۶۰ص

مطالعات مرکز نگهداری سالمندان
مطالعات مرکز نگهداری سالمندان, رساله , نقشه اتوکد,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,autocad,3dmax, رندر , مطالعات مرکز نگهداری سالمندان

مطالعات مرکز نگهداری سالمندان ۱۶۰ص

قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان
چکیده ۱
۲- هدف تحقیق ۲
۳- اهمیت موضوع ۳
الف) مطالعات پایه
۱) تعاریف ۴
۱-۱- تعریف سالمندی ۴
۱-۲- علل سالمندی ۶
۱-۳- سالمندی موفق، تعریف و تمایز ۸
۱-۴- معیارهای سالمندی موفق ۹
۱-۵- عوامل موثر بر سالمندی موفق ۱۰
۱-۶- ویژگی های دوره سالمندی ۱۵
۱-۷- تغذیه سالمندان ۲۷
۱-۸- فعالیت های بدنی و آمادگی جسمانی در سالمندان ۳۱
۱-۹- آمادگی جسمانی ویژه سالمندان ۳۳
۲) بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی سالمندان ۳۵
۲-۱- مسایل اجتماعی سالخوردگان ۳۵
۲-۱-۱- دگرگونی پایگاه اجتماعی سالخوردگان ۳۵
۲-۱-۲- بازنشستگی ۳۵
۲-۱-۳- مسائل بازنشستگی ۳۷
۲-۲ سالمندی و فقر ۳۷
۲-۲-۱- تاثیرات فقر بر سالمندی ۳۸
۲-۲-۲- راه های مبارزه با فقر در سالمندی ۳۸
۲-۳- ارتباط سالمند و جامعه ۳۹
۲-۳-۱- فعالیت های دوره سالمندی ۴۳
۲-۳-۲- عوامل موثر در فعال سازی سالخوردگان ۴۵
۳) بررسی آسایشگا ه های سالمندان ۵۰
۳-۱- آسایشگاه های سالمندان ۵۰
۳-۱-۱- آسایشگاه های سالمندان در ایران ۵۳
۳-۱-۲- انواع آسایشگاه های سالمندان در ایران ۵۵
۳-۲- ساختار جمعیتی سالمندان ۵۶
۳-۳- فرهنگ ایرانی و سالمندان ۵۷
۴) بررسی مراکز خدماتی روزانه ۶۰
۴-۱- مراکز خدماتی روزانه ۶۰
۴-۱-۱- اهداف مراکز خدماتی روزانه ۶۱
۴-۱-۲- مدت زمان حضور استفاده کنندگان ۶۱
۴-۱-۳- فعالیت های معمول در مجموعه های روزانه ۶۱
ب) مطالعات کاربردی:
۱- نمونه داخلی ۶۳
۱-۱- خانه سالمندان فرزانگان ۶۳
۱-۲- خانه سالمندان کهریزک ۶۸
۲- نمونه خارجی ۸۰
۲-۱- پروژه Humanitas , Bergweg 80
۳- تعیین سبک معماری در طراحی ۸۳
۳-۱- تعریف معماری ۸۳
۳-۲- معماری ارگانیک ۸۴
۳-۳- معماری ارگانیک در ایران ۹۰
۳-۳-۱- جلوه باغ در فرهنگ ایران ۹۲
۳-۳-۲- واژه باغ در گذر زمان ۹۳
۳-۳-۳- پیشینه تاریخی باغ در ایران ۹۳
۳-۳-۴- شیوه های باغ آرایی و عناصر تشکیل دهنده باغ ایرانی ۹۴
۳-۳-۵- عناصر باغ ایرانی ۹۵
۳-۳-۶- انواع درختان و نحوه کاشتن آنها ۹۷
۳-۳-۷- آب در باغهای ایرانی ۹۹
۳-۳-۸- اصول طراحی باغ ایرانی ۱۰۶
۳-۳-۹- الگوهای باغهای ایرانی ۱۰۸
۳-۳-۱۰- تقسیم بندی باغ ها در جهان ۱۰۹
ج) مطالعات عملکردی:
۱- شناخت فضاها ۱۱۰
۲- استانداردها ۱۱۶
۲-۱- اندازه های اروگونومی ۱۱۶
۲-۲- ضوابط عمومی طراحی معماری ۱۱۶
۲-۳- ضوابط اختصاصی طراحی معماری خانه سالمندان ۱۲۵
۲-۴- مشخصات فضای باز مجموعه سالمندان ۱۳۵
۳- تحلیل سایت ۱۴۴
۳-۱- شرایط انتخاب سایت ۱۴۴
۳-۲- موقعیت سایت ۱۴۶
۳-۳- موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی شهر تهران ۱۴۷
۳-۴- ویژگی های منطقه ۵ تهران ۱۴۸
۳-۵- ویژگی اقلیمی و طبیعی منطقه ۵ تهران ۱۵۱
۳-۶- ویژگی های سایت ۱۵۲
د) روند طراحی
۱- جا نمایی پلان ۱۵۶
۲- کانسپت طرح ۱۵۶
۳- آلترناتیوهای ارائه شده ۱۵۷
۴- دیاگرام فضاها ۱۵۹
۵- ارئه نقشه های طرح ۱۶۰
منابع ۱۶۱

مطالعات مرکز نگهداری سالمندان ۱۶۰ص

قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان