خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع فرهنگی اموزشی – پارک فرهنگی ۱۰۰ص

مطالعات مجتمع فرهنگی اموزشی – پارک فرهنگی ۱۰۰ص

مطالعات مجتمع فرهنگی اموزشی – پارک فرهنگی ۱۰۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

مقدمه : ۱
۱ -۱ عنوان تحقیق: ۱
۲-۱بیان ضرورت های مطالعه و طراحی: ۱
بیان ضرورت های کمی: ۱
۳-۱ اهداف پروژه: ۲
اهداف عام: ۲
حوزه اداری . ۲
انعطاف بذیر بودن فضای اموزشی . فرهنگی ۲
مبانی نظری عام: ۳
طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی جوانان ۳
مرکز هنری تهران ۳
حیات در معماری ۳
طراحی پارک فرهنگی ۳
بخش اول:مطالعات پایه و زمینه ۴
انواع فرهنگ ۶
۱-۶-۱-۱ فرهنگ نمادی ۶
۲-۶-۱-۱ فرهنگ نهادی ۶
۳-۶-۱-۱ فرهنگ متبلور ۶
۴-۶-۱-۱ فرهنگ مادی ۷
۵-۶-۱-۱ فرهنگ غیر مادی ۷
۱-۱-۷ ویژگیهای فرهنگ ۷
ایستایی فرهنگ ۷
عناصر فرهنگی ۷
فرهنگ پذیری ۸
تاثیر فرهنگ بر فضا ۱۱
تحول فرهنگی و تهاجم فرهنگی ۱۱
امکان مناسب در انطباق پذیری فرهنگی را فراهم می نماید. ۱۱
ضعف یا نفی بعضی از عناصر فرهنگ ۱۱
۱۷-۱-۱ فرهنگ و ارتباط ۱۳
فرهنگ و شخصیت ۱۳
۱۹-۱-۱ توسعه فرهنگی : ۱۴
۲-۱-۱ ضرورت پرداختن به فرهنگ ۱۴
۱ـ فرهنگ برای همه ۱۶
۳ ـ فراهم آوردن امکانات برای ابداع و نوآوری ۱۶
۲-۱ اوقات فراغت: ۱۶
۱ـ تجدید قوا ۱۷
۵-۲-۱ رابطه فراغت با نظام اجتماعی ۱۸
۸-۲-۱فرهنگ و تفریح جامعه ایران ۱۹
۴-۱مخاطب شناسی : ۲۲
ب )مطالعات زمینه: ۲۸
۲-۵-۱ وضعیت کالبدی شهر ۲۸
۱- محورها: ۲۸
مناطق کوهستان شمالی ۳۰
دره بزرگ میانی مشهد ۳۰
– جهت خیابانها ۳۲
۶-۱ مشهد: ۳۳
۱-۶-۱ وضعیت اقلیمی شهر مشهد : ۳۳
۴-۶-۱ باد ۳۴
۷-۱ معرفی سایت مجموعه ۳۵
عوامل موثر در انتخاب سایت : ۳۶
بررسی محدوده کوهسنگی ۳۷
خیابان کوهسنگی ۳۸
ایوان کوهسنگی ۳۸
نتیجه:لزوم ایجاد مراکز فرهنگی ۴۲
۱-۲ معماری ارگانیک ۴۲
۳-۱-۲ تعاریف معماری ارگانیک ۴۲
۴-۱-۲ ویزگی های معماری ارگانیک ۴۳
واقع گرا ۴۳
الف – مرکز پژوهش و تحقیقات هنری ۴۳
تالارها ۴۴
معماری داخلی نمایشگاه ۴۷
بخش نقاشی ۴۷
۱۳-۲-۲ کتابخانه ۴۸
فضاهای عمومی کتابخانه : ۴۸
رستوران و کافی شاپ ۴۹
۴-۲ بررسی نمونه های مشابه ۴۹
۱ – ورودی : ۵۰
– رستوران ۵۲
۱-۳ – ۲ مرکز فرهنگی Torsharn : 55
۲- ورودی ۵۸
۱ـ فرهنگ برای همه ۶۱
بخش پنجم :برنامه فیزیکی ۶۴
۸-۲-۵ فضاهای آموزشی: ۶۹
۱۶-۲-۵ پارکینگ عمومی : ۷۱
فضای نقالی. ۸۲
مطالعه در فضای باز . ۸۲
سایت آنالیز سایت انتخابی در باغ فرهنگی کوهسنگی ۸۴

به نام خدا
مقدمه :
هر معماری تبلوری است از فرهنگ یک ملت درگذرزمان،هنگامی که سخن از ایجاد بنایی می رود،ساختمان این بنا نمی تواند مستقل از شرایط فرهنگی،سیاسی،اقلیمی و توانایی های فنی زمان خود مطرح باشد. معماری در حقیقت راوی داستان فرهنگ و هنر ملتهاست . هنری که با توجه به امکانات هر زمان و هر مکان واز اندیشه به عمل در امده های دور است ،آینه ای است روشن از شرایط هر جامعه در ادوار مختلف .
۱ -۱ عنوان تحقیق:
طرا حی مجتمع فرهنگی اموزشی.(پارک فرهنگی)
۲-۱بیان ضرورت های مطالعه و طراحی:
جامعه و شهر ما دچار نابسامانی است.
معماری و شهر سازی ما هم تاثیر گذار و تاثیر پذیر از وضع شهر و مردم ان است.امروزه صحبت از نابسامانی فضای شهری ,بحران هویت معماری,حسرت گذشته به یادگار مانده استو ضرورت تحقیق و طرح مسئله را دو چندان می کند.
بیان ضرورت های کمی:
با نگرشی ساده به طیف جمعیتی کشور متوجه می شویم که بیش از ۵۰%ان را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند.در این طیف جمعیتی مشهد دومین کلان شهر ایران به لحاظ جمعیت و وسعت می باشد. در بررسی ساخت جنسی و گروههای سنی می‌توان یافت که حدود ۵۸% جمعیت مشهد در محدوده سن رشد و تربیت هستند (حدود ۱ تا ۲۵ساله) بنابرین ضرورت و کمبود فضاهای شهری در مقیاس شهری و فرا شهری و ایجاد ساخت وساز های فرهنگی در رابطه با جوانان این قشر عظیم جامعه احساس می شود.
بیان ضرورت های کیفی:
ضرورت ایجاد یک فضای فرهنگی در رابطه با جوانان زمانی بیشتر احساس می شود که در می یابیم :
وقتی یک مجموعه فرهنگی ساخته می شود در واقع کانون اجتماعی شکل می گیرد.این کانون برای حفظ ارزش های خود به انسجام مشخصی نیاز دارد.اگر به امر فرهنگی در رابطه با جوانان بی توجهی شود ممکن است بخش مهمی از پیکره اجتماع از ان جدا شود و ارتباط خود را با ان از دست دهد.
صرف نظر از مطالب فوق مدتی بیش نیست که موج عظیمی از تبلیغات به داد فرهنگ رسیده است چنان که گویی عواملی از قبیل هویت فرهنگی و خدشه دار شدن آن، فرهنگ پذیری و تهاجم فرهنگی از دیر باز تاریخ بشر و شاید از آغاز آن و تعریف حوزه های فرهنگی تا امروز مورد بحث مردم شناسان و فرهنگ مندان بوده است به تازگی کشف شده باشد.
این موج اگر در ارتباط با تسخیر آنتن ها از سوی ماهواره سازان است و یا مرتبط با هر آن چیز دیگر که، را در این مقاله بدان راه نیست، تازه های به عین رسیده ای را می نماید که در ارتباط مستقیم با موضوع کار ماست.
خلاصه علی رغم میزان سرمایه ای که در این بخش هزینه می شود و اهمیتی که نظام برای این مسئله قایل شده است. شاهد یک هرج و مرج بی هویت هستیم که هیچ گاه قادر نیست یک نتیجه خواسته را در سطحی قابل قبول و همه گیر ـ صرف نظر از لحظاتی خاص در زمان و مکان به دست دهد.
کاوش در پی چگونگی های بسامان کردن و هویت بخشیدن به این حرکت به طوری که در سطح وسیع ملی قابلیت ایجاد تغییر، تحول و تحرک در فضاهای روابط فرهنگی اجتماعی به طور عام را دارا باشد موضوعی اگرنه در نام ان، بکر ولی بسیار جذاب و به طور رسمی هنوز ناگشوده است و کمتر بحثی در این زمینه به نتایج عینی و عملی خود رسیده است.

مطالعات مجتمع فرهنگی اموزشی – پارک فرهنگی ۱۰۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان