خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات ایستگاه راه آهن ۱۰۰ص

مطالعات ایستگاه راه آهن ۱۰۰ص

مطالعات ایستگاه راه آهن ۱۰۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

فصل اول
بررسی و توجیه ضرورت طرح مساله ۱
تاریخچه راه آهن۲
تاریخچه راه آهن در دنیا۲
تاریخچه راه آهن در ایران۶
روح واقعی کار در راه آهن۱۴
اهمیت اقتصادی راه آهن۱۷

فصل دوم
مبانی نظری – طراحی ۱۹
حرکت ۲۰
مفهوم مدنیت ۲۱
شیب محوطه ایستگاه ۲۳
سایت و جایگاه شهری ۲۴
میدان و ایستگاه راه آهن ۲۴
فصل سوم
سازه ایستگاه ۲۵
شناخت سازه و نظام سازه‌ای ایستگاه ۲۶
ایستایی سازه ۲۷
چگونگی شکل گیری سازه‌های فضایی نوین۲۸
سودمندی سازه۳۲
نوع استراکچر ۳۶
عوامل انتخاب شکل اسکلت یا استراکچر، پوشش سقف و جداره‌ها در نظام ایستگاه ۳۷

فصل چهارم
شناخت تاسیسات ۳۸
شناخت تاسیسات و نظام تاسیساتی ایستگاه ۳۹
خصوصیات فنی خطوط ایستگاه ۳۹
آرایش خطوط ایستگاهی ۴۱
ابعاد کانالهای شبکه انتقال هوا ۴۴
ظرفیت دستگاه ۴۷
انتخاب سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ۵۲
معماری خورشیدی ۵۵
سیستمهای فعال خورشید ۵۹

فصل پنجم
ایستگاه راه آهن ۶۲
انواع ایستگاه مسافربری ۶۴
ایستگاه حومه شهری پر تردد ۶۶
تعریف ایستگاه در حوزه معماری ۶۸
شناخت مجموعه فضاهای اصلی محوطه یا سایت ایستگاه ۷۰
دیاگرام ۷۱
واگن در راه آهن ۷۲

فصل ششم
نمونه های مشابه داخلی و خارجی ۷۵
ایستگاه Lyon 78
ایستگاه Stadelhofen 80
ایستگاه راه آهن مشهد ۸۳
ایستگاه راه آهن اصفهان ۸۴

فصل هفتم
خصوصیات استانداردها ۸۵
بررسی استاندارهای فضایی ۸۶
استانداردهای فضایی سطوح اداری ۹۲
نیازهای فضایی ۶۴
اصول طراحی رستوران ۹۶
استانداردها وخصوصیات فنی عناصردرفضاهای اصلی ایستگاه ۹۹
فضاهای داخلی ایستگاه ۱۰۱
اوضاع جغرافیایی شهر زنجان ۱۰۸

بررسی و توجیه ضرورت طرح مساله
گستردگی اطلاعات در عصر ما و محدودیت زمان مطالعه ، لزوم انجام و ارائه تحقیقات به روش های علمی و فنی را امری ضروری ساخته است.. در این راستا اولین گام شناسایی موضوع رساله ، دلایل تدوین و اثبات ضرورت اجرای طرح بوده است که در این فصل سعی گردیده تا به این موضوع پرداخته شود.
بدون تردید یکی از موانع مهم پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور ضعف و نارسایهای در سیستم حمل و نقل به ویژه راه آهن می باشد، هر چند طریقه احداث راه آهن دو خط معادل هزینه احداث آزاد راه شش بانده می باشد. اما از نظر هزینه بهره برداری و نگهداری با صرفه تر است. بطوری که از نظر سوخت و انرژی میزان مصرف راه آهن به جاده رقم ۱ به ۱۲ است و از نظر میزان ارزبری یک به دو است با این وجود در ازای هر ۳۵۰ کیلومتر راه جاده ای تنها یک متر راه آهن در کشور ما وجود دارد، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که مرکز ثقل سه قاره ای آسیا و آفریقا و اروپاست می توانیم در جهان سهم منحصر به فردی از ترانزیت کالا را به خود اختصاص دهد. این قدر که درآمد حاصل از آن می تواند جایگزین منابع نفت کشور باشد.
از اجرای سیستم حمل ونقل ریلی، ایستگاه است. ایستگاه نقطه آغازی برای بالندگی و عرضه مفاهیم در قالب کالبد برای تازه واردان و باعث حسن تعلق شهروندان است، اولین خاطرات ورود و آخرین وداع در ایستگاه صورت می گیرد و مسافران خود را در نمادهایی از فرهنگ و روحیه مکان غرق می یابند، بدین ترتیب که ایستگاه شایسته می تواند سمبل مناسبی برای شهر باشد. ایستگاه باید بتواند در سریعترین حالت ممکن مسافر را از محوطه به ساختمان ایستگاه و از ساختمان به سکو انتقال دهد این انتقال باید شفاف و به سهولت انجام پذیرد.
مطالعات ایستگاه راه آهن ۱۰۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان