خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / طراحی مدرسه بهینه در مقطع ابتدایی ۲۳۰ ص

طراحی مدرسه بهینه در مقطع ابتدایی ۲۳۰ ص

طراحی مدرسه بهینه در مقطع ابتدایی ۲۳۰ ص
قیمت : ۱۸٫۰۰۰ تومان

گام اول: ۸
معرفی طرح نهایی ۸
عنوان پروژه: ۹
بیان ضرورت مطالعه و طراحی ۱۰
ضرورت کیفی: ۱۱
بیان هدف: ( ارا ئه تصویر کلی از محصول نهایی ) ۱۳
منابع و مآخذ: ۱۵
گام دوم: ۱۸
شناخت ۱۸
مرحله اول : ۱۹
مطالعات پایه – زمینه ۱۹
مطالعات پایه ۲۱
روانشناسی کودک ۲۲
روانشناسی رشد و مفاهیم بنیادی آن ۲۲
بررسی نظریه ها ۲۵
– مراحل رشد کودک از دید پیاژه ۲۵
– رشد از دید والن ۲۶
– مراحل تحول درونی از دید اریکسون ۲۷
رشد از دیدگاه اسلام ۲۸
-مراحل رشد از دیدگاه اسلام ۲۹
دید کلی درباره تحول روانی و رشد ۳۰
ویژگی های کودکان از ۹-۶ سالگی، دوره اول دبستان (نوباوگی ۱) ۳۱
ج- رشد اجتماعی ۳۲
د- رشد شناختی و ادراکی ۳۳
ویژگی های کودکان از ۱۲-۹ سالگی، دوره دوم دبستان (نوباوگی ۲) ۳۴
نتیجه گیری ۳۶
اهداف و اهمیت آموزش و پرورش ۶۰
– اهداف آموزش و پرورش در ایران: ۶۰
اهمیت آموزش و پرورش ابتدایی ۶۱
مروری بر اهداف آموزش و پرورش ایران در سال ۱۳۷۶ ۶۲
اهداف آموزش و پرورش در دوره دبستان ۶۳
ویژگی های یک طرح آموزشی مناسب ۶۴
انتخاب شیوه مناسب آموزش برای کودکان ۶۴
آموزش و پرورش در آینده ۶۶
نقد و بررسی نظامهای آموزشی ۶۸
سیستم آموزش سنتی (معلم محور) ۶۸
سیستم آموزشی رایج ( موضوع محور) ۶۹
مقایسۀ دو سیستم آموزشی: سیستم آموزشی رایج و سیستم آموزش مدرن ۷۱
تعریف بازی از بعد علوم انسانی و روانشناس ۷۷
تعریف بازی در ارتباط با زندگی اجتماعی : ۷۸
• فواید بازی: ۷۸
تاثیر بازی در آموزش کودکان ۷۹
انواع بازی و اهداف آن در دوره(۷ تا ۱۲ سالگی) ۸۱
نقاشی ۸۲
نیازهای کودک برای نقاشی ۸۳
۲- قصه گویی : ۸۴
قصه گویی در مرحله سوم کودکی(۶ تا ۱۲ سالگی) ۸۵
• خصوصیات شعر کودک : ۸۶
تئاتر : ۸۷
بررسی کلی ۸۸
ویژگیهای یک رسانه آموزشی مناسب ۸۹
فواید رسانه های آموزشی در یاددهی: ۹۰
طبقه بندی رسانه های آموزشی ۹۰
– رسانه های شنیداری ۹۱
فصل دوم : ۹۲
مطالعات زمینه ۹۲
مطالعات کالبدی ۹۳
تاریخچه و چگونگی شکل گیری شهر: ۹۳
چشم انداز توسعه شهر مشهد: ۹۵
یررسی وضعیت آموزشی ۹۷
مطالعات اقلیمی: ۹۷
نتایج: ۹۹
۱- سازگاری ۱۰۱
آلودگی هوا ۱۰۲
بررسی همجواری ها ۱۰۲
۲- مطلوبیت ۱۰۴
مکان یابی فضای آموزشی و شرایط محیطی ۱۰۴
۳- ظرفیت ۱۰۶
مکان یابی و بررسی سایت دانشسرا ۱۰۸
برگه های POWER POINT 110
مرحله دوم : ۱۱۲
مطالعات تکمیلی _تطبیقی ۱۱۲
فصل اول: ۱۱۳
مطالعات تکمیلی ۱۱۳
عوامل مؤثر در عملکرد فضاهای آموزشی ۱۱۴
تأثیرات اقلیمی ۱۱۴
اصول ایمنی- سازه – تأسیسات ۱۱۴
تناسبات و استانداردها ۱۱۴
انواع سازماندهی ۱۱۴
• نقش معماری ۱۱۴
الف- طراحی معماری ب- آرایش داخلی ۱۱۷
الف- طراحی معماری ۱۱۷
ب- آرایش داخلی ۱۱۷
۱- سیستم سازماندهی فضاها ۱۱۷
۲- خصوصیات مکان قرارگیری هر فضا ۱۱۷
۳- خصوصیات شرایط محیطی هر فضا (از نظر: نور، صدا، تهویه و حرارت) ۱۱۷
۴- خصوصیات کالبدی هر فضا (از نظر: رنگ، فرم ابعاد، اندازه و جنس) ۱۱۷
۵- سیستم آرایش داخلی هر فضا ۱۱۷
۶- اندازه مدرسه (تراکم جمعیت) ۱۱۸
مسائلی که باید در رابطه با معماری مدارس در نظر گرفت عبارتنداز: ۱۱۸
– تأثیر عمومی محیط بر اساس احساس و ادراک کلی از مدرسه ۱۱۸
• خصوصیات محیطی ۱۱۹
صدا ۱۲۰
تهویه ۱۲۱
شرایط هوا در فضاهای داخلی: ۱۲۲
شرایط حرارتی ۱۲۲
• خصوصیات کالبدی ۱۲۳
رنگ ۱۲۳
کنتراست سطوح ۱۲۴
فرم ۱۲۴
ابعاد و اندازه ۱۲۵
جنس ۱۲۵
مبلمان ۱۲۶
تزئینات ۱۲۶
تأثیر تعداد طبقات ۱۲۷
-ساختمان‌های یک طبقه ۱۲۷
-ساختمان دو طبقه ۱۲۷
-ساختمان‌های سه طبقه ۱۲۸
• عمده‌ترین ویژگی‌های تاثیر گذار در ساختمان‌های آموزشی ۱۲۹
۱- ویژگی‌های ساختمان‌های آموزشی ۱۲۹
۲- نیازهای محیطی ساختمان‌های آموزشی ۱۳۰
۳- بررسی وضعیت حرارتی کلاس‌های درس ۱۳۰
۴-جلوگیری از اتلاف حرارت ۱۳۱
۵-بهره‌گیری از انرژی خورشیدی ۱۳۲
۶-محافظت ساختمان‌ در برابر بارندگی ۱۳۲
۷-جهت استقرار ساختمان ۱۳۳
۸-فرم کالبدی و سازماندهی پلان ۱۳۴
۹-فرم و اندازه پنجره ۱۳۴
۱۰-سایه‌بان‌ها ۱۳۵
۱۱-مصالح ساختمانی ۱۳۶
• راهنمای طراحی اقلیمی گروه اقلیمی۱ ۱۳۶
۱- موقعیت جغرافیایی ۱۳۶
۲- ویژگی‌های اقلیمی ۱۳۷
۳- نیازهای حرارتی ۱۳۷
۴- موارد حائز اهمیت در طراحی اقلیمی ۱۳۷
۵- جهت استقرار ساختمان ۱۳۷
۶- فرم کالبدی و سازماندهی پلان ۱۳۸
۷- اندازه پنجره‌ها ۱۳۸
۹- سیستم مکانیکی ۱۳۹
۱) ایمنی ۱۴۰
ایمنی در محوطه ۱۴۰
نرده‌های ایمن ۱۴۰
بخش سوم: اصول ایمنی- سازه – تأسیسات ۱۴۰
خروجی‌های مدارس ۱۴۱
ایمنی در مسیرهای حرکت ۱۴۱
ایمنی در راهروها ۱۴۱
ایمنی در مسیر پله‌ها ۱۴۲
راهروهای پله ۱۴۳
شرایط ایمنی و پوشش کف ۱۴۳
شرایط ایمنی درها ۱۴۳
شرایط ایمنی پنجره‌ها ۱۴۴
شرایط ایمنی در فضاهای بهداشتی ۱۴۴
— کف‌پوش سرویس نباید هادی جریان الکتریسیته باشد. ۱۴۵
شرایط ایمنی تجهیزات ۱۴۵
•ایمنی در برابر زلزله ۱۴۵
۲- انسجام و یکپارچگی ساختمان ۱۴۵
•ایمنی در برابر آتش سوزی ۱۴۶
سسیستم جمع‌آوری آب‌های زائد ۱۴۹
سرویس‌های برقی ۱۴۹
بخش چهارم: تناسبات و استانداردها ۱۵۱
– ارتفاع فضاها ۱۵۳
ا-عرض راهروها ۱۵۳
-معابر ۱۵۳
– عرض و ارتفاع درها ۱۵۴
-پنجره ها: ۱۵۵
ارتفاع دستگیره بر حسب سن کودکان از ۷۵/۰ تا ۱۰/۱ متر خواهد بود. ۱۵۵
استاندارد مبلمان ۱۵۵
• سازماندهی فضای آموزشی ۱۶۰
• انواع سازماندهی محیط مدارس ۱۶۰
۱- سازماندهی مرکزی ۱۶۰
بخش پنجم:انواع سازماندهی ۱۶۰
– ارتباط بی‌واسطه : ۱۶۱
ویژگی‌های مثبت سازماندهی فضایی مرکزی ۱۶۱
۱- قابلیت تفکیک عرصه‌ها به دو عرصه بیرونی و داخلی یا خصوصی و نیمه‌خصوصی ۱۶۱
۲- تعریف شده بودن و قابلیت ادراک درونی مجموعه به علت محصور بودن ۱۶۱
۳- وضوح و خوانایی ۱۶۱
۴- فضای اصلی به علت یکپارچه بودن و محصوریت قابل کنترل ۱۶۱
۵- امکان ایجاد رابطه مستقیم فضاهای فرعی با فضای مرکزی ۱۶۱
۲-سازماندهی خطی ۱۶۲
ویژگی‌های مثبت سازماندهی خطی ۱۶۲
۱- قابلیت توسعه حول محور اصلی یا محورهای فرعی ۱۶۲
۲- قابلیت انطباق با شرایط محیطی، فرم زمین و خطوط توپوگرافی ۱۶۲
۳- امکان ارتباط مستقیم و یک جور بین محور اصلی و عناصر فرعی ۱۶۳
ویژگی‌های منفی سازماندهی خطی ۱۶۳
۱- یکنواختی، تکرار عناصر مشابه و یک فرم
۲- یکنواختی فضای رابط ۱۶۳
۳-سازماندهی شعاعی ۱۶۳
۴-سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی ۱۶۴
سیستم سازماندهی مجموعه‌ای در مدارس ۱۶۴
• سازمان اجتماعی کلاس ۱۶۵
سازماندهی محیط فیزیکی کلاس ۱۶۶
الف- سازماندهی ردیفی- ستونی ۱۶۶
طراحی مدرسه بهینه در مقطع ابتدایی ۲۳۰ ص
قیمت : ۱۸٫۰۰۰ تومان