تصویر ثابت

کارورزی حسابداری شرکت سایپا | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir کارورزی حسابداری شرکت سایپا بایگانی - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
کارآموزی حسابداری انبارداری شرکت سایپا


کارآموزی حسابداری انبارداری شرکت سایپا ۵۷ص
قیمت : ۵٫۰۰۰ تومان

[parspalpaiddownloads id=”440″]
تاریخچه شرکت سایپا
آشنایی با سیستم انبارداری شرکت سایپا:
تقسیم بندی انبار از نظر کیفی :
وظایف مسئول انبار :
مزایای سیستم صحیح انبارداری
منابع ورود کالا به انبار
نکات مهم و حداکثر بهره وری از فضای انبار
انواع عمده وسایل حمل و نقل در انبار
وظایف واحد تحویل دهنده به انبار
مزایای استفاده از پالتهای چوبی و فلزی
نکات مهم در باره طبقه بندی کالا
عوامل موثر در انتخاب سیستم و شیوه طبقه بندی
کد و کدگذاری در شرکت ؟
هدف از کدگذاری :
انواع روشهای کدگذاری را نام ببرید .
چیدن جنس در انبار
کدگذاری سیستم مسیک mesc
کد میله ای یا باردکد BARCODE
کنترل موجودیهای انبار
انبار گردانی :
وظایف کمیته انبارگردانی
وظایف هماهنگ کننده عملیات
وظایف مسئول شمارش
گروههای شمارش
تهیه گزارش نتایج انبارگردانی
روشهای انبار کردن کالا stocking
روش مساحت دوبل
وظایف انباردار در ارتباط با سفارشها و موجودیها
میزان حداقل موجودی و ذخیره احتیاطی
روش بهای تمام شده واقعی
اصول حفاظت و ایمنی انبارها
ایمنی و حفاظت پرسنل
انبار داری سایپا
خط مشی:
سایپا:
هدف از یک سیستم انبارداری چیست ؟
شیوه ورود کالا به انبار
بازار انبار:
انتقال کالا بین انبارها
طبقه بندی و شماره گذاری اجناس:
کد میله ای (بار کد bar code):
دفتر وکارت انبار
دفتر واردات:
اطلاعات دفتر واردات انبار:
دفتر صادرات انبار:
تامین و تکمیل ذخیره انبار:
خروج کالا از انبار
ورود کالا به انبار:
کارآموزی حسابداری انبارداری شرکت سایپا ۵۷ص
قیمت : ۵٫۰۰۰ تومان

[parspalpaiddownloads id=”440″]