تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن بایگانی - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
پایان نامه مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن


مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن ۱۵۰ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

فصل ۱ : طرح دیدگاه و اهداف پروژه
مقدمه
اهداف کلی پروژه
کارایی