تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir ریزفضاهای فضای شهری با رویکرد گردشگری بایگانی - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
مطالعات طراحی فضای شهری با رویکرد گردشگری ۹۰ص


مطالعات طراحی فضای شهری با رویکرد گردشگری ۹۰ص
(نمونه موردی دهکده تفریحی گردشگری گاوازنگ)
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

چکیده ۱
فصل اول: ۲
کلیات(پروپزال) ۲
مقدمه: ۳
بیان مسئله ۴
اهمیت مساله ۴
ضرورت انجام تحقیق ۵
اهداف پژوهش ۶
سوالات و فرضیه ها ۶
واژه های کلیدی ۶
طراحی شهری: ۶
فضای شهری: ۶
گردشگری: ۷
فصل دوم: ۸
مبانی نظری ۸
تعاریف و مفاهیم اولیه: ۹
تعریف فضای شهری: ۹
طراحی شهری: ۱۰
شکل شهر: ۱۱
جهانگردی: ۱۱
الف) تعریف جهانگردی خارجی : ۱۲
ب) تعریف جهانگردی داخلی: ۱۲
تعریف گردشگری: ۱۳
گردشگری داخلی (یا بومی): ۱۳
گردشگری خارجی (یا بین المللی): ۱۳
معنای لغوی گردشگری : ۱۳
ابعاد مختلف گردشگری: ۱۴
انواع گردشگری : ۱۴
گردشگری فرهنگی و تاریخی : ۱۴
گردشگری ماجراجویانه: ۱۴
گردشگری ورزشی : ۱۵
گردشگری درمانی : ۱۵
گردشگری انبوه یا تفریحی: ۱۵
گردشگری فوستالژیک: ۱۵
گردشگری روستایی: ۱۶
۱٫فرهنگ مردم بومی ۱۶
گردشگری قومی: ۱۶
گردشگری شهری: ۱۷
گردشگری مبتنی بر کسب و کار: ۱۷
گردشگری مذهبی: ۱۷
گردشگری مبتنی بر رویدادها : ۱۷
طبیعت گردی: ۱۸
گردشگری الکترونیک: ۱۸
عناصر چهارگانه گردشگری: ۱۸
ارکان صنعت گردشگری: ۱۹
استراحتگاه : ۱۹
بناهای تاریخی : ۲۰
مهمانخانه های بین المللی : ۲۰
تسهیلات فرهنگی و تفریحی : ۲۱
خدمات جاده ای : ۲۲
خدمات حمل و نقل : ۲۲
الگو های گردشگری : ۲۲
رویکرد های گوناگون در صنعت گردشگری: ۲۴
عوامل موثر در توسعه گردشگری: ۲۵
اهمیت صنعت گردشگری: ۲۶
مفهوم اوقات فراغت: ۲۷
دسته بندی اوقات فراغت: ۲۷
توریسم: ۲۸
تعریف صنعت توریسم: ۲۹
مزایای توریسم: ۲۹
اهمیت صنعت توریسم: ۲۹
نظریه های گردشگری: ۳۰
برخی از منشورها و قطعنامه های گردشگری: ۳۱
منشور توریسم مصوب نوامبر ۱۹۷۶-ایکوموس : ۳۱
مقدمه : ۳۱
۱-موضوع اساسی : ۳۲
مبنای عملی: ۳۳
با تکیه بر توضیحات فوق: ۳۳
بیانیه مکزیکوسیتی ۱۹۹۹- ایکوموس: ۳۴
پیشینه و تاریخچه گردشگری: ۳۵
ماهیت و فلسفه گردشگری : ۳۵
تاریخچه گردشگری : ۳۶
عهد باستان: ۳۶
جهانگردی در دوره جدید : ۳۷
قرون وسطی : ۳۸
رنسانس : ۳۹
انقلاب صنعتی : ۴۰
پیشینه تاریخی گردشگری در ایران : ۴۰
قبل از اسلام : ۴۰
آغاز اسلام تا دوره صفویه : ۴۱
دوران صفویه : ۴۲
دوران قاجاریه : ۴۲
دوران پهلوی تاکنون و شکل گیری صنعت گردشگری : ۴۳
تعریف مدل تحلیل SWOT: 44
آثار صنعت گردشگری: ۴۷
اثرات اقتصادی گردشگری: ۴۷
اثرات اجتماعی گردشگری: ۴۸
اثرات فرهنگی گردشگری: ۴۹
اثرات زیست محیطی گردشگری: ۵۰
موانع اصلی توسعه صنعت گردشگری در ایران : ۵۱
۱٫تبلیغات منفی علیه ایران: ۵۱
۲٫فقدان برنامه ریزی و استراتژی: ۵۱
۳٫وضیعت نامناسب بازاریابی و تبلیغات گردشگری : ۵۱
۴٫فقدان نیروی انسانی کارآزموده و متخصص: ۵۱
۵٫عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری: ۵۲
۶٫ضرورت شناخت ظرفیتها و مناطق گردشگری: ۵۲
۷٫تدوین استاندارد ها و ظوابط فنی: ۵۲
۸٫حظور دستگاهها ی موازی در تشکیلات گردشگری : ۵۲
۹٫جاذبه های دست ساز و مصنوعی: ۵۲
۱۰٫فقدان پرواز مستقیم به مقصد: ۵۲
۱۱٫مکانیزاسیون و فناوری : ۵۳
۱۲٫عدم پیوستگی و یکپارچگی خدمات: ۵۳
۱۳٫سایر موانع از جمله: ۵۳
بررسی عوامل تاثیرگذار در توسعه ی گردشگری ایران: ۵۳
عوامل نقش آفرین در درجه تاثیرگذاری گردشگری بر اقتصاد ملی: ۵۵
نقش خانواده به عنوان بخش اصلی گردشگری: ۵۷
نقش طراحان شهری در توسعه گردشگری : ۵۹
نقش طراحان شهری در تامین امکانات سکونتی برای گردشگران : ۵۹
نقش طراحان شهری در تامین امکانات غذایی برای گردشگران : ۵۹
نقش طراحان شهری در تامین امکانات و وسایل حمل و نقل برای گردشگران : ۵۹
نقش طراحان شهری در ایجاد امکانات ارتباطی و اطلاع رسانی برای گردشگران : ۶۰
چشم انداز آینده صنعت گردشگری در ایران: ۶۱
بررسی تجارب خارجی: ۶۱
۱٫ شهرک گردشگری سان سیتی ۶۱
۲٫ مجتمع اقامتی و فراغتی لیک تاهو ۶۳
۳٫آفاموسا ۶۳
تجارب داخلی: ۶۴
معماری روستا: ۶۵
جاذبه های گردشگری روستا: ۶۶
فصل سوم: ۶۷
بررسی وضع موجود ۶۷
سنجش وضعیت محدوده گردشگری گاوازنگ ۶۸
سنجش حوزه راهبردی ۶۸
سنجش وضعیت حوزه مورد مداخله مستقیم ۶۸
بررسی ویژگی های تاریخی و محیط اجتماعی ۶۸
ب – بررسی محیط اجتماعی ۶۹
نمودار ۷۰
نمودار ۷۱
-بارندگی سالانه ۷۴
باد ۷۴
بررسی ساختار عملکرد فعالیت ۷۵
الف- کاربری اراضی: ۷۵
ب- مالکیت اراضی ۷۶
ج- تاسیسات و تجهیزات شهری ۷۶
د- نظام فعالیت و تجربه فضاهای همگانی ۷۷
بررسی ویژگی های زیبا شناختی ۷۸
الف) نظام فرم کالبدی ۷۸
فصل چهارم ۸۰
مشکلات محدوده ۸۱
نقاط ضعف: ۸۲
نقاط قوت: ۸۲
تهدیدها: ۸۲
فرصتها: ۸۳
بررسی برنامه ها، پیشنهادات نهادها و دستگاههای دولتی ۸۳
سازمان همیاری شهرداری ها: ۸۴
به طور کلی توسعه در گاوازنگ می بایست: ۸۵
راهبردهای خرد ۸۵
طراحی مفهومی ۸۶
الف) سناریو حداقل ۸۶
ب)سناریو میانی: ۸۷
ج)سناریو حداکثر ۸۸
ارزیابی و انتخاب بهترین گزینه ۸۹
نتیجه گیری ۹۰
فصل پنجم ۹۱
پیوست ها: ۹۱
مطالعات طراحی فضای شهری با رویکرد گردشگری ۹۰ص
(نمونه موردی دهکده تفریحی گردشگری گاوازنگ)
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان