تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir ترجمه مقاله تأثیرات مربوط به برند و موقعیت در کشش تقاضا بایگانی - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
ترجمه مقاله تأثیرات مربوط به برند و موقعیت در کشش تقاضا


عنوان انگلیسی مقاله
Brand-related and situational influences on demand elasticity

ترجمه فارسی عنوان
تأثیرات مربوط به برند و موقعیت در کشش تقاضا

منبع مقاله
Journal : Business Research – Volume 66, Issue 1, January 2013, Pages 73–۸۱
ISI Database : ScienceDirect (Elsevier)

فهرست مطالب مقاله

چکیده
۱- مقدمه
۲- بررسی متون و فرضیه های تحقیق
۳- روش تحقیق (متدولوژی)
۴- نتایج تحقیق
۵- مباحثه
۵-۱- مفاهیم نظری و روش شناختی
۵-۲- تحقیقات بیشتر
۵-۳- مفاهیم مدیریتی
ترجمه فارسی چکیده
در مقالات بازاریابی به طور کلی از این دیدگاه پشتیبانی می شود که کشش قیمت از یک محصول یا نام تجاری به محصول یا برند دیگر متفاوت است، یک کار تاثیر گذار توسط Ehrenberg و England (1990) نشان می دهد که حتی زمانی که قیمت خود در حال تغییر است کشش قیمت، تغییرات کمی دارد. این مقاله به بررسی تغییرات در کشش تقاضا برای مواد غذایی می پردازد که نشان می دهد که ویژگی های نام تجاری (منافع عملکردی و نمادین ارائه شده به مصرف کنندگان) نقش متفاوتی در کشش تقاضا ایفا می نماید. با استفاده از داده های پانل برای بیش از ۱۵۰۰ مصرف کننده و خرید ۴ محصول غذایی در بیش از ۵۲ هفته، این مطالعه به بررسی این مساله می پردازد که عواملی به جز قیمت چگونه روی کشش تقاضای برندها تاثیر می گذارند. برخلاف و علاوه بر یافته های Ehrenberg و England(1990)، کشش قیمتی برای محصولات و برند ها به صورت گسترده ای پویا پدیدار گشته است. علاوه بر این، ویژگی های عملکردی و نمادین برند ها که مربوط به این الگوهای کشش است به نمایش گذاشته شده است. این مقاله همچنین درباره دلایل اختلاف بین این نتایج و نتایج گزارش شده توسط Ehrenberg و England(1990) بحث خواهد کرد.
چکیده انگلیسی
The marketing literature generally supports the view that price elasticity varies from product/brand to product/brand, influential work by Ehrenberg and England (1990) suggests that elasticities show little variation even when prices themselves are changing. The paper reports an investigation of variations in demand elasticity for foods that indicates that brand attributes (conceived as the functional and symbolic benefits provided to consumers) contribute differentially to demand elasticities. Using panel data for 1500+ consumers purchasing 4 food products over 52 weeks, the study examines how factors other than price affect demand elasticity for brands. Contrary to and in addition to Ehrenberg and England (1990) findings, price elasticities for products and brands emerge as extensively dynamic. In addition, the functional and symbolic characteristics of brands relate to these exhibited patterns of elasticity. The paper also discusses reasons for the discrepancy between these results and those reported by Ehrenberg and England (1990).