تصویر ثابت

احداث کارخانه آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی | سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي http://www.09375883058.ir احداث کارخانه آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی بایگانی - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
طرح توجیهی آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی ۴۴ص


عنوان طرح :طرح توجیهی آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی ۴۴ص
تعداد صفحات طرح :۴۴
قیمت طرح :۳۰۰۰
فرمت طرح : PDF

48

47

عنوان طرح :طرح توجیهی آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی ۴۴ص
تعداد صفحات طرح :۴۴
قیمت طرح :۳۰۰۰
فرمت طرح : PDF