خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه آنلاین لپ تاپ ۱۱۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه آنلاین لپ تاپ ۱۱۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه آنلاین لپ تاپ ۱۱۵ص
فرمت پروژه : فایل ورد
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان

مقدمه   ۶
مراحل انجام پروژه ۷
فصل اول: شرح سیستم    ۸
۱-۱هدف از تشکیل  فروشگاه لپ تاپ آنلاین  ۹
۱-۲ – نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار  فروشگاه لپ تاپ آنلاین            ۱۱
اطلاعات پایه       ۱۱
عملیات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداری کالاهای تولیدی و سوابق آن و کنترل موجودی شرکت   ۱۱
گزارش‌ها            ۱۲
امنیت و حدود دسترسی   ۱۳
کاربران سیستم نرم افزار  فروشگاه لپ تاپ آنلاین       ۱۴
ذینفعان نرم افزار  ۱۵
فصل دوم: متغیرها            ۱۶
متغیرهای مورد نیاز و مورد استفاده در سیستم نرم افزار  فروشگاه لپ تاپ آنلاین  و تعاریف مربوط به آنها      ۱۷
اطلاعات و نیازمندیهای مربوط به ثبت مشتریان (Customers)   ۱۷
اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC     ۱۸
اطلاعات مربوط به ثبت نام کارمندان فروشگاه (Employees)     ۱۸
اطلاعات اصلی مربوط به شرکت درخواست کننده نرم افزار  (Company Information )     ۱۹
اطلاعات مربوط به شرح سفارشات (OrderDetails)   ۲۰
اطلاعات مربوط به سفارشات (orders)        ۲۱
اطلاعات مربوط به راههای پرداخت (Payment Methods)        ۲۲
اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments)       ۲۳
اطلاعات مربوط به محصولات (Products)      ۲۳
اطلاعات مربوط به روش حمل یا ارسال بار (ShippingMethods)           ۲۴
فصل سوم: ERD 25
نمودار ER کلی سیستم  فروشگاه لپ تاپ آنلاین      ۲۶
فصل چهارم: Creatures    ۲۷
فصل پنجم: Data Flow Diagrams 29
نمودار گردش داده سیستم فروش   ۳۰
نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش       ۳۱
نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر)        ۳۲
مشخص نمودن محدوده سیستم    ۳۳
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD            ۳۴
نمودار سطح زمینه ای(DFD)        ۳۵
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD)        ۳۶
نمودار DFD سطح ۲ مربوط به دریافت و پرداخت سطح ۱         ۳۷
نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش          ۳۸
نمودار DFD منطقی سطح ۰ مربوط به سیستم فروش           ۳۹
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت سفارش        ۴۰
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت پرداخت          ۴۱
فصل ششم: زبان برنامه نویسی    ۴۲
اهداف طراحی زبان           ۴۴
تاریخچه  ۴۴
ویژگی‌ها ۴۵
سیستم یکپارچه شده      ۴۶
انواع داده            ۴۶
Boxing و EnBoxing        ۴۷
ویژگی‌های جدید در C# 2.0           ۴۷
کلاسهای partial 47
Genericها         ۴۸
کلاس های static 48
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع          ۴۸
Delegateهای ناشناس    ۴۹
Delegate covariance and contravariance            ۴۹
نوع داده Nullable            ۵۰
فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو       ۵۱
۷-۱- Use case چیست؟   ۵۲
۷-۲- Actor چیست؟        ۵۳
۷-۳- دیاگرام use case چیست؟      ۵۳
۷-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           ۵۳
۷-۵- شناسائی Actor های سیستم          ۵۴
۷-۵-۱- Actor کاربر          ۵۴
۷-۵-۲- Actor مدیر واحد فروش       ۵۵
۷-۵-۳- Actor کارمندان فروش        ۵۶
۷-۵-۴- Actor مشتریان    ۵۶
۷-۶-  شناسائی Use Case ها      ۵۷
۷-۶-۱- نمودارهای USE CASE 1  ۵۸
۷-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case      ۵۹
۷-۶-۱-۲- سناریوی Sing In Use Case        ۶۰
۷-۶-۱-۳- سناریوی Sing Out Use Case     ۶۱
۷-۶-۲- نمودارهای USE CASE 2  ۶۲
۷-۶-۲-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case         ۶۳
۷-۶-۲-۲- سناریوی Staff Mailbox Use Case          ۶۴
۷-۶-۲-۳- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case        ۶۵
۷-۶-۲-۴- سناریوی Registeration of Orders Use Case       ۶۶
۷-۶-۲-۵- سناریوی Costumer Invoice Use Case    ۶۷
نمودارهای USE CASE 3            ۶۸
۷-۶-۳-۱- سناریوی Use Case پرداخت وجه  ۶۹
۷-۶-۳-۲- سناریوی Use Case Order         ۷۰
نمودارهای USE CASE 4            ۷۱
نمودار کلی Use Case     ۷۲
فصل هشتم: Class Diagram        ۷۴
۸-۱- نمودار Class اصلی سیستم  فروشگاه لپ تاپ آنلاین      ۷۵
۸-۲- نمودار Class مربوط به کاربر    ۷۶
۸-۲- نمودار Class مربوط به مدیر  فروشگاه لپ تاپ آنلاین        ۷۶
۸-۳- نمودار Class مربوط به بخشهای  فروشگاه لپ تاپ آنلاین  ۷۷
۸-۴- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند     ۷۷
۸-۵- نمودار Class مربوط به مشتری            ۷۷
۸-۶- نمودار Class مربوط به سفارشات        ۷۸
۸-۷- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات          ۷۸
۸-۸- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام            ۷۹
۸-۹- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام            ۷۹
فصل نهم: SequEnce Diagram     ۸۰
۹-۱- نمودار توالی SignIn  ۸۱
۹-۲- نمودار توالی Order Register 82
۹-۳- نمودار توالی Product Group Definition          ۸۳
۹-۴- نمودار توالی Product Definition        ۸۴
۹-۵- نمودار توالی SignIn  ۸۵
۹-۶- نمودار توالی SignOut           ۸۶
فصل دهم: Collaboration Diagram           ۸۷
۱۰-۱- نمودار همکاری SignIn         ۸۸
۱۰-۲- نمودار همکاری SignUp       ۸۹
۱۰-۳- نمودار همکاری Products And Products Description 90
۱۰-۴- نمودار همکاری Products Groups DeFinition            ۹۱
۱۰-۵- نمودار همکاری Sign Out     ۹۲
فصل یازدهم: StateChart Diagram            ۹۳
۱۱-۱- نمودار وضعیت SignUp         ۹۴
۱۱-۲- نمودار وضعیت SignIn          ۹۵
۱۱-۳- نمودار وضعیت SignOut        ۹۶
۱۱-۴- نمودار وضعیت Product Definition     ۹۷
۱۱-۵- نمودار وضعیت Possibility Of Orders            ۹۸
فصل دوازدهم:   Component diagram       ۹۹
۱۲-۱- نمودار Component کلی سیستم     ۱۰۰
۱۲-۲- نمودار Component بخش حساب های مشتریان          ۱۰۱
۱۲-۳- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها   ۱۰۲
فصل سیزدهم:   فرمهای برنامه       ۱۰۳
۱-         بخش تعریف طبقه های اصلی:       ۱۰۴
۲- بخش محصولات هر طبقه:         ۱۰۵
۳- مدیریت اعضاء  ۱۰۶
۱-         مدیریت فروش      ۱۰۷
۵- عضویت در سایت         ۱۰۸
۶- جستجو در سایت        ۱۰۹
۸- تایید نهایی سبد خرید   ۱۱۰
صفحه اصلی سایت          ۱۱۱
در باره ما            ۱۱۲
صفحه ورود به بخش مدیریت           ۱۱۳
نتیجه گیری         ۱۱۴
پیشنهادات         ۱۱۵
منابع و مواخذ      ۱۱۶

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان