خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کنترل امور چک ۲۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کنترل امور چک ۲۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کنترل امور چک ۲۰ص
فرمت پروژه:     Word + PDF
قیمت : ۶۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۶٫۰۰۰ تومان


معرفی سیستم
تعریف مسئله
وظایف سیستم
رسیدگی به امور چک
رسیدگی به امور چک فاکس
کنترل صدور دسته چک
امور بروات
رسیدگی به امور کلر
گزارش گیری
اهداف سیستم
برد سیستم
امکان سنجی
نمودار های ساخت یافته
Context Diagram
نمودار DFD سطح ۱
نمودار DFD رسیدگی به اکور چک
نمودار DFD کنترل صدور دسته چک
نمودار DFD رسیدگی به امور چک فاکس
نمودار DFD رسیدگی به امور کلر
نمودار DFD رسیدگی به امور بروات
نمودار DFD چک کردن سوابق مشتری
نمودار DFD بررسی ارزنده بودن مشتری
فرهنگ داده ها
اتاق های پایاپای
امور بروات
امور کلر
مشتری ارزنده

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۶٫۰۰۰ تومان