خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بانک ملت ۳۲ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بانک ملت ۳۲ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم  بانک ملت ۳۲ص
  فرمت پروژه:    Word + Visio File
 قیمت : ۹۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۹٫۰۰۰ تومان

 

تاریخچه بانک ملت
چارت سازمانی
ارتباط بین بخش های بانک (ERD)
بانک
مشتری
رئیس بانک
معاون شعبه
کارمند بانک
حسابهای مشتریان
نمودار های DFD سطوح مختلف بانک ملت
نمودار زمینه ای Contex Diagram
نمودار سطح صفر
نمودار سطح یک افتتاح حساب
نمودار سطح یک خدمات ویژه
نمودار سطح یک وصول چک
نمودار سطح یک واگذاری چک و اسناد
نمودار سطح یک واریز به حساب
نمودار سطح یک واریز گروهی
نمودار سطح یک دریافت صورتحساب
نمودار سطح دو خدمات ویژه – تلفنبانک
نمودار سطح دو خدمات ویژه – پیامک تلفن همراه
نمودار سطح دو خدمات ویژه – خدمات (سایت) اینترنتی

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۹٫۰۰۰ تومان