خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بازاریابی و واحد فروش ۷۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بازاریابی و واحد فروش ۷۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم  بازاریابی و واحد فروش ۷۰ص
  فرمت پروژه:    Word
 قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


مقدمه
مراحل انجام پروژه

فصل اول: شرح سیستم
مقدمه و تشریح  نیازمندیهای سیستم
هدف از تشکیل واحد بازاریابی و واحد فروش
وظایف‌ واحد بازاریابی و فروش در سازمان
چارت سازمانی
تجهیزات‌ سخت افزاری موجود در واحد بازاریابی و فروش
فرایند صدور درخواست کالا و صدور سفارش کار برای ساخت و تحویل کالاها
گزارشات سیستم
کاستیها و محدودیتهای‌ سیستم‌ اطلاعات‌ واحد بازاریابی و فروش در مرکز
نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار فروش
عملیات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداری کالاهای تولیدی و سوابق آن و کنترل موجودی شرکت
گزارش‌ها
امنیت و حدود دسترسی
کاربران سیستم نرم افزار واحد بازاریابی و فروش
ذینفعان نرم افزار

فصل دوم: متغیرها
شرح و تعریف متغیرها و صفات خاصه جداول سیستم نرم افزار
اطلاعات و نیازمندیهای مربوط به ثبت مشتریان (Customers)
اطلاعات مربوط به کدارک تحصیلی ACADEMIC
اطلاعات مربوط به ثبت نام کارمندان فروش (Employees)
اطلاعات اصلی مربوط به شرکت درخواست کننده نرم افزار
(Company Information )
اطلاعات مربوط به شرح سفارشات (OrderDetails)
اطلاعات مربوط به سفارشات (orders)
اطلاعات مربوط به راههای پرداخت (Payment Methods)
اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments)
اطلاعات مربوط به محصولات (Products)
اطلاعات مربوط به روش حمل یا ارسال بار (ShippingMethods)

فصل سوم: Relation Ships
بررسی ارتباطات بین جداول و ممتغیرهای سیستم

فصل چهارم: Creatures
بررسی موجودیتهای برنامه و روابط موجود
نمودار روابط موجود بین موجودیتها

فصل پنجم: Data Flow Diagrams
رسم و بررسی نمودار جریان داده ها (DFDs)
نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش
(نمودار بازیگران)
نمودار فیزیکی اولیه
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها:
نمودار سطح زمینه ای(DFD):
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD):
نمودار DFD سطح ۲ مربوط به دریافت و پرداخت سطح ۱
نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش
نمودار DFD منطقی سطح ۰ مربوط به سیستم فروش
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت سفارش
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت پرداخت

فصل ششم: زبان برنامه نویسی
معرفی زبان برنامه نویسی و علت انتخاب آن
معرفی زبان برنامه نویسی و علت انتخاب آن
برنامه نویسی VBA
ساختارVBA
نقش Access  در بین کاربران
ویژگی ها
مفهوم شی گرائی
اصول برنامه نویسی پایگاه داده ها
متدولوژی منظم
طراحی یک سیستم
مقدمه ای بر  مدل پایگاه داده
تغییر مدل E-R به یک مدل رابطه ای
طراحی برنامه پایگاه داده ها
ارائه امن اطلاعات

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان