خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کتابخانه ۸۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کتابخانه ۸۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کتابخانه ۸۰ص
فرمت پروژه:     فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۲٫۰۰۰ تومان


مقدمه
سولات مستقل از متن
سوالاتی که به تحلیل گر درک بهتری می دهد
سوالاتی که بر موثر بودن ملاقات تمرکز می کند
FAST
پیش نیازهای راه حل
QFD طبقه بندی نیازمندی های
ERD
DATA DICTIONARY
DATA OBJECT DISCRIBTION
DFD سطح صفر
DFD سطح یک
DFD سطح ۲ جستجو
DFDسطح ۲ ثبت اطلاعات عضو
DFD سطح ۲ تمدید عضویت
DFD سطح ۲ ثبت اطلاعات کتاب جدید
DFD سطح ۲ ثبت کاربر
Pspec پردازش جستجو
Pspec ثبت نام
Pspec به روز رسانی
Pspec صدور کارت
Pspec محاسبه جریمه دیر کرد
Pspec پشتیبان گیری از اطلاعات
Pspec: ثبت کاربری
Pspec: پشتیبان گیری از اطلاعات
Pspec: ثبت کاربران
STD مربوط به بخش امور فنی
STD مربوط به صدور کارت
STD مربوط به بخش پذیرش
STD مربوط به بخش امانت
STDباز پس گیری کتاب
STD مربوط به عمل جستجو
STD تمدید عضویت
STD تعریف کاربر
STD پشتیبان گیری
STD گزارش
Cspec
طراحی داده
مرجع دو طرفه
طراحی معماری
فاکتورگیری سطح اول
فاکتورگیری مربوط به ثبت اطلاعات کتاب
فاکتورگیری مربوط به صدور کارت
فاکتورگیری مربوط به ثبت اطلاعات عضو
فاکتورگیری مربوط به انجام جستجو
فاکتورگیری مربوط به بازپس گیری کتاب
فاکتورگیری مربوط به امانت / رزرو کتاب
فاکتورگیری مربوط به محاسبه جریمه
طراحی رابط داخلی
طراحی رابط خارجی
فرم به روز رسانی لیست کتاب
فرم ثبت اطلاعات کتاب
فرم به روز رسانی  لیست عضو
فرم ثبت اطلاعات عضو جدید
فرم جست و جو
فرم نتیجه جست وجو
فرم امانت /بازپس گیری/ رزرو
فرم ثبت امانت
فرم بازپس گیری کتاب
فرم رزرو کتاب
فرم پشتیبان گیری
فرم تعریف کاربر
طراحی مولفه
۱٫فلوچارت مربوط به جست و جو
۲٫فلوچارت مربوط به امانت
۳٫فلوچارت مربوط به پس گیری کتاب
۴٫ فلوچارت ثبت کتاب
۵٫فلوچارت گزارشات
۶٫فلوچارت تعریف کاربر
۷٫فلوچارت پشتیبان گیری
۸٫فلوچارت ثبت اطلاعات عضو
۹٫فلوچارت تمدید عضویت
مرجع دو طرفه نیازمندی ها و طراحی

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۲٫۰۰۰ تومان