خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مالی و حسابداری ۸۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مالی و حسابداری ۸۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مالی و حسابداری ۸۵ص
فرمت پروژه:     Word + PDF
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


مقدمه

فصل اول: شرح سیستم
مقدمه و تشریح  نیازمندیهای سیستم مالی و حسابداری
هدف
ماهیت
آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد
الف) حسابداری
ب) حسابرسی
حسابرسان داخلی
حسابرسان مستقل
توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه

فصل دوم
نیازمندیهای سیستم
جداول پایه
عملیات جاری
امکانات و ارتباطات
نحوه نگهداری و پشتیبانی

فصل سوم:
ارتباط با سایر سیستمها
ارتباط با واحد ریاست
ارتباط با دایره کار گزینی
ارتباط با امور پرسنلی
ارتباط با سازمان ها
بیمه
دارایی
بانک ها
ارتباط با واحد تدارکات
ارتباط با واحد  اداری
پروسه تولید گزارشات
ارتباط با واحد ارائه اسناد غیر اتوماتیک
پروسه ثبت سند غیر قطعی
نمونه سند غیر قطعی
واحد ارائه اسناد غیر اتوماتیک
ورودی ها
خروجی ها
ارتباط با واحدهای اداره مالیات ،کارکنان و بانک

فصل چهارم
پارامترهای حسابداری
۱)تعیین سرفصل ها
۲) سند زدن
۳)گزارش گیری
۴)عملیات اسناد پرداختی
۵)عملیات اسناد دریافتی
۶)چاپ چک

فصل پنجم: طراحی جداول پایگاه داده
جدول سرفصل ها
جدول کد سرفصل معین
جدول کد سرفصل جزء
جدول سند
جدول سطرهای سند
جدول کارمندان

فصل ششم
طراحی نرم افزار
مرحله اول : طراحی نرم افزار
بخش ۱-۱) طراحی لایه
بخش ۱-۲) طراحی لایه های زیرین لایه
AcountingSoftwareServerComponent
بخش Client
بخش Server
طراحی پکیج BusinessTier اجزاء اصلی آن
بخش فعالیت های اتوماتیک (AutomatedActivitiesComponent )
بخش EdariInterfase
بخش Hesab4EdariInterfase
بخش های جانبی
بودجه بندی
مرحله دوم : طراحی دیتابیس و جداول
مرحله سوم : طراحی Interface  برنامه

فصل هفتم:
نمودارهای DFD
DFD سطح صفر منطقی
DFD سطح یک منطقی
نمودار DFD منطقی ثبت سفارشات
نمودار DFD منطقی ثبت سفارشات

فصل هشتم: نمودار ERD

فصل نهم: Use Case Diagrams
Main Use Case Diagram

فصل دهم: Class Diagrams

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان