خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه ۵۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه ۵۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه ۵۵ص
فرمت پروژه:     Word + PDF
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


مقدمه
مراحل انجام پروژه
شرح سیستم
آنالیز سیستم
تهیه الگوریتم و فلوچارت
طراحی پایگاه داده
طراحی کاربردی برنامه
تجزیه و تحلیل سیستم نرم فزاری به روش SSADM

فصل اول: شرح سیستم
مقدمه و تشریح  نیازمندیهای سیستم فروشگاه
۱-۱هدف از تشکیل فروشگاه
تجهیزات سخت افزاری
ـ گزارشات سیستم
ـ کاستیها و محدودیتهای‌ سیستم‌ اطلاعات‌ فروشگاه
۱-۲ – نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار فروشگاه
اطلاعات پایه
عملیات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداری کالاهای تولیدی و سوابق آن و کنترل موجودی شرکت
گزارش‌ها
امنیت و حدود دسترسی
کاربران سیستم نرم افزار فروشگاه
ذینفعان نرم افزار

فصل دوم: متغیرها
شرح و تعریف متغیرها و صفات خاصه جداول سیستم نرم افزار
اطلاعات و نیازمندیهای مربوط به ثبت مشتریان (Customers)
تعاریف
اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC
تعاریف
اطلاعات مربوط به ثبت نام کارمندان فروشگاه (Employees)
تعاریف
اطلاعات اصلی مربوط به شرکت درخواست کننده نرم افزار
(Company Information )
تعاریف
اطلاعات مربوط به شرح سفارشات (OrderDetails)
تعاریف
اطلاعات مربوط به سفارشات (orders)
تعاریف
اطلاعات مربوط به راههای پرداخت (Payment Methods)
تعاریف
اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments)
تعاریف
اطلاعات مربوط به محصولات (Products)
تعاریف
اطلاعات مربوط به روش حمل یا ارسال بار (ShippingMethods)
تعاریف

فصل سوم: ERD
بررسی موجودیتهای سیستم و ارتباط بین آنها
نمودار ER کلی سیستم فروشگاه

فصل چهارم: Creatures
بررسی موجودیتهای برنامه و روابط موجود
موجودیتها

فصل پنجم: Data Flow Diagrams
رسم و بررسی نمودار جریان داده ها (DFDs)
نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش (نمودار بازیگران)
نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر)
مشخص نمودن محدوده سیستم
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD
نمودار سطح زمینه ای(DFD)
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD)
نمودار DFD سطح ۲ مربوط به دریافت و پرداخت سطح ۱
نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش
نمودار DFD منطقی سطح ۰ مربوط به سیستم فروش
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت سفارش
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت پرداخت

فصل ششم: زبان برنامه نویسی
معرفی زبان برنامه نویسی و علت انتخاب آن
اهداف طراحی زبان
تاریخچه
ویژگی‌ها
سیستم یکپارچه شده
انواع داده
Boxing و EnBoxing
ویژگی‌های جدید در C# 2.0
کلاسهای partial
Genericها
کلاس های static
Delegateهای ناشناس
Delegate covariance and contravariance
نوع داده Nullable
منابع و مواخذ

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان