خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم خدمات کامپیوتر و اینترنت ۳۲ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم خدمات کامپیوتر و اینترنت ۳۲ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم خدمات کامپیوتر و اینترنت ۳۲ص
فرمت پروژه:     Word + PDF + Visio File
قیمت : ۹۰۰۰ تومان

ERD اسمبل سیستم
ERD مدیریت ADSL
DFD سطح صفر
معماری بخش اسمبل سیستم
معماری بخش ADSL
معماری بخش کافی نت
جدول نمایندگی
جدول قطعه- نمایندگی
جدول سیستم فروخته شده
جدول قطعه- سیستم
جدول مشتری
جدول مشتری- بخش
جدول قطعه
جدول بخش
جدول فاکتور نمایندگی
جدول فاکتور فروش
جدول کارمند
جدول فیش
جدول مخابرات
جدول فرم
فلوچارت عملیاتی
طراحی واسط
ERD اسمبل سیستم

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۹٫۰۰۰ تومان