خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل امانت و رزرو کتاب و لوح فشرده آنلاین ۴۲ص

پروژه تجزیه و تحلیل امانت و رزرو کتاب و لوح فشرده آنلاین ۴۲ص

پروژه تجزیه و تحلیل امانت و رزرو کتاب و لوح فشرده آنلاین ۴۲ص
 فرمت پروژه:     Word + PDF + Visio File
 قیمت : ۹٫۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۹٫۰۰۰ تومان

 

عنوان سند SRS
توصیف اشیاء داده ها
مستندات
کتاب
توصیف اشیاء داده ها
کارمند
کتابدار
عضو
سوال و جواب ها (Q & A)
QFD
نیازمندیها
الف ) نیازمندیهای نرمال
ب ) نیازمندیهای مورد انتظار
ج ) نیازمندیهای شگفت انگیز
FAST
دستور جلسه :  اول
دستور جلسه : دوم
دستور جلسه : سوم
دستور جلسه : چهارم
چارت های عملیاتی (طراحی معماری)
نمودار ERD
فلوچارت های عملیاتی
نمودارهای DFD
سطح ۰
سطح ۱
سطح ۲
سطح ۳
نمودارهای STD

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۹٫۰۰۰ تومان