خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / هتل آب معدنی سرعین ۱۳۲ص

هتل آب معدنی سرعین ۱۳۲ص

هتل آب معدنی سرعین ۱۳۲ص
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

مقدمه. ۱
اهداف طرح: ۴
پیشینه تحقیق: ۴
روش کار و تحقیق: ۶
۲-۱-مطالعات تاریخی استان: ۸
۲-۲- آثار تاریخی اردبیل: ۹
۲-۳- جمعیت: ۹
۲-۴- مطالعات فرهنگی: ۹
۲-۵- مطالعات اقتصادی: ۱۰
۲-۶- مطالعات کالبدی: ۱۱
۲-۷- مواد و مصالح: ۱۳
۳-۱- آب و هوا: ۱۵
۳-۲- موقعیت جغرافیایی: ۱۵
۳-۳- پستی و بلندی: ۱۶
۳-۴- زمین شناسی: ۱۷
۳-۵- باد: ۱۷
بادهای شرقی : ۱۷
بادهای غربی : ۱۷
باد مغان یلی : ۱۸
تابش خورشید: ۱۸
۴-۱- تاریخچه آبهای معدنی: ۲۲
۴-۲- آبهای گرم معدنی ایران: ۲۲
۴-۳- چشمه های آبگرم معدنی سرعین: ۲۴
۴-۳-۱- نحوه به وجود آمدن چشمه های آب معدنی سرعین: ۲۶
۴-۳-۲- مشخصات چشمه های آبگرم معدنی سرعین: ۲۶
۴-۳-۳- چشمه های ویلادره: ۲۸
۵-۱- فوائد ایجاد مراکز آبدرمانی: ۳۰
۵-۲- روشهای متداول در مراکز آبدرمانی: ۳۱
۵-۲-۱- روش نوشیدن ( خوراکی ): ۳۱
۵-۲-۲-روش برون درمانی انفرادی: ۳۲
۵-۲-۲-۱- حمامها: ۳۲
۵-۲-۲-۲- دوشها: ۳۳
۵-۲-۲-۳- ماساژها: ۳۳
۵-۲-۳- برون درمانی دسته جمعی: ۳۴
۵-۳- برنامه زمانبندی درمانی در فضاهای آبدرمانی: ۳۵
۵-۴- لوازم و دستگاههای آبدرمانی: ۳۶
۵-۴-۱- دوشهای آب پاش ( حمام با دوش افقی ): Column – Shower. 36
۵-۴-۲- دوشهای پرتابی (حمام با دوش پرتابی): Jet shower. 37
۵-۴-۳- وان جوشان ( حمام وان جوشان ): Gaseous Bath. 38
۵-۴-۴- وان با دوش زیر آبی: Under water Massage Bath. 38
۵ـ ۴ ـ ۵٫ حمام شستشوی داخلی: Purging Bath. 39
۵-۴-۶- استخرهای تمرینی و جریان سریع: Jet Stream Pool 40
۵-۴-۷- ائروسل یا حمام بخار: Affusion Unit Aerosol 41
۵-۴-۸- آبفشان یا بخور: Spraying Inhalation Unit 42
۵-۴-۹- حمام سونا: Sauna Bath. 42
۵-۴-۱۰- ماساژ: Massage. 43
۵-۴-۱۱- ژیمناستیک ( بدنسازی) Gyamnasiun Room… 44
۵-۴-۱۲- مکانوتراپی: Mechanotherapy Room… 44
۵-۴-۱۳- اتاق استراحت: Rest Room… 45
۶-۱- هتل: ۴۷
۶-۲- هتل در یک تقسیم بندی کلی: ۴۸
۶-۲-۱- هتل مرکز شهر: ۴۸
۶-۲-۲- هتل بین راهی: ۴۸
۶-۲-۳- هتل فرودگاه: ۴۸
۶-۲-۴- هتل تفریحی: ۴۸
۶-۳- هتل و آب معدنی: ۴۹
۷-۱- دلایل انتخاب پروژه: ۶۲
۷-۱-۱- جایگاه جهانگردی در دنیای امروز: ۶۲
۷-۱-۲- ایران، سرزمین جاذبههای جهانگردی: ۶۲
۷-۱-۳- سرعین: ۶۳
۷-۲- دلایل شکل گیری مفهوم پروژه: ۶۴
۷-۳- دلایل انتخاب سایت و تحلیل آن: ۶۶
۷-۳-۱- کاربری توریستی زمین: ۶۶
۷-۳-۲- نزدیک بودن به دو هتل موجود در شهر: ۶۶
۷-۳-۳- نزدیک بودن به چشمه آبگرم معدنی (گاومیش گلی): ۶۷
۷-۳-۴- دسترسی سریع به جاده اصلی: ۶۷
۷-۳-۵- امکان اشراف یه کوه سبلان: ۶۸
۷-۳-۶- عدم سستی زمین بجهت مسیر دفع آبهای معدنی: ۶۸
۷-۴- مشخصات سایت و نحوه استقرار مجموعه: ۶۸
۷-۴-۱- وضعیت تابش خورشید: ۶۸
۷ـ۴ـ۲ . دید و منظر: ۶۸
۸-۱- هسته اصلی: ۷۵
۸-۱-۱- اتاق خوابها: ۷۵
۸-۱-۱-۱- اتاقهای خواب: ۷۵
۸-۱-۱-۲- کریدور اصلی: ۷۵
۸-۱-۱-۳- هال ورودی آسانسورها: ۷۶
۸-۱-۱-۴- نشیمن: ۷۶
۸-۱-۱-۵- بخش خانه داری و خدمات: ۷۶
۸-۱-۱-۶- پلههای فرار: ۷۷
۸-۱-۱-۷- آسانسور ورزشی: ۷۷
۸-۱-۲-لابی: ۷۷
۸-۱-۳- پیشخوان :(front office) 78
۸-۱-۴- تریا: ۷۸
۸-۱-۵- نمازخانه و سرویسهای بهداشتی: ۷۹
۸-۱-۶- فروشگاهها: ۷۹
۸-۱-۷- بالابرها: (ارتباطات عمودی) ۷۹
۸-۱-۷-۱- بالابر مسافرین : ۷۹
۸-۱-۷-۲- بالابر تشریفاتی: ۸۰
۸-۱-۷-۳- بالابر خدماتی : ۸۰
۸-۱-۷-۴- بالابر اشپزخانه: ۸۰
اداری: ۸۰
رستورانها: ۸۱
بخش بازی و بازیهای کامپیوتری: ۸۱
بخش فرهنگی: ۸۲
۸-۲-۱- ورودی.. ۸۲
۸-۲-۲-گالری.. ۸۲
۸-۲-۲-۱٫سالن اصلی.. ۸۲
۸-۲-۲-۲٫قسمت پشتیبانی.. ۸۲
۸-۲-۳- سینما(سالن کنفرانس و گردهمایی) ۸۳
۸-۲-۳-۱٫سالن اصلی.. ۸۳
۸-۲-۳-۲- انبار. ۸۳
۸-۲-۳-۳- فضاهای پشت صحنه. ۸۳
۸-۲-۳-۴- پشتیبانی.. ۸۳
۸-۲-۳-۵- اتاق پرو‍‍‍‍‍ژکسیون. ۸۳
اتاق آرشیو. ۸۳
اتاق برق.. ۸۳
۸-۲-۳- ۸- اتاق استراحت پرسنل.. ۸۳
کتابخانه، سمعی بصری و سایت کامپیوتری.. ۸۳
۸-۲-۴-۱٫سالن اصلی.. ۸۴
۸-۲-۴-۳–کتابخانه. ۸۴
۸-۲-۴-۴- سمعی بصری.. ۸۴
۸-۲-۴-۵- سایت کامپیوتری.. ۸۴
فضای پشتیبانی.. ۸۴
بالابرها (ارتباط عمودی) ۸۴
بخش ورزشی.. ۸۵
۸-۳-۱- هال اصلی.. ۸۵
۸-۳-۱-۱- ورودی اصلی.. ۸۵
۸-۳-۱-۲- محل سایت کامپیوتری.. ۸۵
۸-۳-۱-۳- در بخش طبقات اتاق خوابها در مورد آن توضیح داده شد . ۸۵
۸-۳-۱-۴- اطلاعات… ۸۵
۸-۳-۲- آبدرمانی.. ۸۵
۸-۳-۲-۱- فضای ورودی.. ۸۶
۸-۳-۲-۲-محل تحویل کفش و حوله و فروش مایو. ۸۶
۸-۳-۲-۳- انبار مخصوص کفش و حوله تمیز. ۸۶
۸-۳-۲-۴- رختکن و کمد. ۸۶
۸-۳-۲-۵- سرویسهای بهداشتی.. ۸۶
۸-۳-۲-۶- هال تقسیم. ۸۶
بالابرها ۸۶
بخشهای آبدرمانی.. ۸۶
۸-۳-۴-۱-دوشها ۸۶
۸-۳-۴-۲- اتاق آب افشان (بخور) ۸۷
۸-۳-۴-۳- اتاق حمام بخار (ائروسل) ۸۷
۸-۳-۴-۴- حمام سونا ۸۷
۸-۳-۴-۵- کابین دوش افقی.. ۸۷
کابین دوش پرتابی.. ۸۷
حمام وان جوشان. ۸۷
حمام وان دوش زیر آبی.. ۸۷
حمام دوش درون زدا ۸۷
جکوزی خوابیده ۸۷
جکوزی خوابیده ۸۷
حوضچه ارتباطی با استخر. ۸۷
۸-۳-۴-۱۳٫استخرها ۸۸
۵٫پرسنل.. ۸۸
۸-۳-۵-۱٫ کریدور خدماتی.. ۸۸
۸-۳-۵-۲٫هال تقسیم بخش خدماتی.. ۸۸
۸-۳-۵-۳٫ اتاق استراحت پرسنل.. ۸۸
۸-۳-۵ -۴٫ سرویسهای بهداشتی پرسنل.. ۸۸
۸-۳-۵-۵٫ اتاق کمکهای اولیه. ۸۸
۸-۳-۵-۶٫ انبار. ۸۸
فضاهای ذیل در طبقه دوم آبدرمانی قرار دارند: ۸۸
۸-۳-۶- فضاهای جانبی.. ۸۸
۸-۳-۶-۱٫اتاق ماساژ. ۸۸
۸-۳-۶-۲٫اتاق مکانوتراپی.. ۸۸
۸-۳-۶-۳٫فضای استراحت… ۸۸
۸-۳-۶-۴٫اتاق بدنسازی.. ۸۸
خدماتی- پشتیبانی.. ۸۸
۸-۴-۱٫ ورودی خدماتی.. ۸۸
۸-۴-۱-۱- قسمت نگهبانی و کارت زنی.. ۸۹
۸-۴-۱-۲- محوطه بارنداز. ۸۹
۸-۴-۲- تاسیسات مکانیکی و برق.. ۸۹
۸-۴-۳-کارگاههای خدماتی.. ۸۹
۸-۴-۴- فضای پرسنل.. ۸۹
۸-۴-۴-۱- رختکن – دوش و سرویسهای بهداشتی.. ۸۹
۸-۴-۴-۲٫ غذا خوری.. ۹۰
۸-۴-۵-آشپزخانه اصلی.. ۹۰
۸-۴-۵-۱٫سالن طبخ.. ۹۰
۸- ۴- ۵-۲- فضای ظرفشویی.. ۹۰
۸ -۴- ۵- ۳ – بالا بر آشپزخانه. ۹۰
۸-۴-۶- انبار و سردخانه. ۹۰
۸-۴-۶-۱- انبار. ۹۰
۸-۴-۶-۲- سردخانه. ۹۰
۸-۴-۷- رختشویخانه. ۹۰
۸-۴-۷-۱٫ شوت و اتاقک محلفه کثیف… ۹۰
۸ـ۴ـ۷ـ۲٫ اتاق مسئول. ۹۱
۸ـ۴ـ۷ـ۳٫خشکشویی.. ۹۱
۸ـ۴ـ۸٫ خانه داری.. ۹۱
۸ـ۴ـ۸ـ۱٫ انبار ملحفه تمیز. ۹۱
۸ـ۴ـ۸ـ۲٫اتاق خانه دار. ۹۱
۸ـ۴ـ۸ـ۳٫ اتقا وسایل گمشده ۹۱
۸ـ۴ـ۸ـ۴٫ اتاق تحویل روپوش… ۹۱
۸-۴-۹- بالاتر خدماتی.. ۹۱
۸-۴-۱۰- پارکینگها ۹۱
۸-۴-۱۰-۱- پارکینگ داخلی.. ۹۱
۸-۴-۱۰-۲٫پارکینگهای محوطه. ۹۲
سازه ۱۰۸
تأسیسات… ۱۰۹
۱۰-۲-۱- سیستم تهویه مطبوع. ۱۰۹
۱۰-۲-۲- تنظیم هوا ۱۱۰
۱۰-۲-۳- موتور خانه بخش آبدرمانی.. ۱۱۰
میزان مصرف آب معدنی فضاهای آب درمانی.. ۱۱۰
توضیح آب سرد و گرم معدنی.. ۱۱۱
جنس و مشخصات لوله ها ۱۱۲
محافظت چشمه. ۱۱۲
سیستمهای دیگر. ۱۱۴
مواد و مصالح.. ۱۱۵
۱۱-۱- فضایابی اولیه. ۱۱۸
۱۱-۲- عوامل تاًثیر گذار بر روند شکل گیری.. ۱۲۰

منابع و مآحذ. ۱۲۴
هتل آب معدنی سرعین ۱۳۲ص
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان