خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات کلینیک تخصصی ۱۲۵ص

مطالعات کلینیک تخصصی ۱۲۵ص

مطالعات کلینیک تخصصی ۱۲۵ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

۱- بخش آزمایشگاه
آشنایی با عملکرد آزمایشگاه ۶
معرفی بخش های تشخیصی ۹
بخش بیوشیمی ۹
بخش باکتریولوژی ۱۰
بخش هموتولوژی (خون شناسی) ۱۰
بخش انگل شناسی (پاراستیولوژی) ۱۰
بافت شناسی (هیستولوژی) ۱۰
بخش آسیب شناسی (پاتولوژی) ۱۱
بخش ویروس شناسی (ویرولوژی) ۱۵
بخش سرم شناسی خون (سرلوژی) ۱۵
عناصر و فضاهای تشکیل دهنده ۱۶
برنامه فیزیکی ۱۸
فضاهای بیماران ۱۸
فضاهای آزمایشگاهی ۱۹
دیاگرامها و نمونه های پیشنهادی ۱۹
پشتیبانی ۲۰
سیرکولاسیون در آزمایشگاه ۲۱

۲- بخش کلینیک
الزامات کلی مجموعی و نمونه ها ۲۳
اجزای فضایی ۲۴
بخش قلب ۲۶
بخش چشم پزشکی ۲۸
بخش اطفال ۳۱
بخش گوش و حلق و بینی ۳۱
بخش بیماریهای داخلی ۳۱
بخش شنوایی سنجی ۳۲
بخش زنان ۳۵
بخش ارتوپدی ۳۷
بخش درمانگاه شبانه روزی ۳۷
برنامه فیزیکی ۳۸
۳- بخش تشخیصی
واژه نامه ۳۹
معرفی آزمایشها و دستگاه های مرتبط با بخش تشخیصی وضوابط آنها
رادیو لوژی ۳۹
ماموگرافی ۴۰
سی تی اسکن ۴۰
اصول مربوط به تهیه و نگهداری فیلم های رادیولوژی و تاریکخانه۴۱
دپارتمان های رادیولوژی۴۴……………………………………………………
برنامه فیزیکی ۵۱
دیاگرام ۵۲
۴- بخش دندانپزشکی
فهرست عناوین۵۴
فضاهای بخش دندان پزشکی ۵۵
برنامه فیزیکی ۵۶
مقررات بهداشتی ۵۷
نمایش دتایلها ۵۸
مصالح مناسب و کاربردی در بخش دندانپزشکی ۶۱
دیاگرام ها ۶۳
سیرکولاسیون ۶۴
۵- بخش فضاهای جانبی
برنامه ۶۶
پذیرش ۶۶
هال و سرسرای انتظار ۶۷
برنامه فیزیکی ۶۸
صندوق ۶۸
داروخانه ۷۰
بخش اداری ۷۰
فضاهای مرتبط با پرسنل ۷۱
فضاهای خدماتی ۷۵
بررسی نمونه های موجود و جمع بندی ۹۲
۶- بخش تاسیسات کلینیک
معرفی و نحوه کار تجهیزات و تاسیسات مورد استفاده در کلینیک۱۰۳………
فن کویل ۱۰۳
دستگاه هوا ساز ۱۰۸
چیلر ۱۱۲
موتور خانه ۱۱۵
تجهیزات تولید سرما (برودت) ۱۱۷
۷- ترجمه فصل دوازده روشهای ساختار و سیستم ساختمانی
گرمای؛ تهویه و تهویه مطبوع۱۱۹
کنترل بوها ۱۱۹
سیستم لوله کشی ۱۲۰
گازهای پزشکی ۱۲۰
کنترل صدا ۱۲۰
سیستم های ارتباطی ۱۲۱
پارتیشن ها ۱۲۲
درها و مفاصل ۱۲۲
سیستم های مکانیکی ۱۲۳
جنبه های بصری ۱۲۴
مطالعات کلینیک تخصصی ۱۲۵ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان