خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات هنرستان معماری (مدرسه معماری) ۱۱۵ص

مطالعات هنرستان معماری (مدرسه معماری) ۱۱۵ص

مطالعات هنرستان معماری (مدرسه معماری) ۱۱۵ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

چکیده:
مقدمه:
فصل اول:
کلیات
۱-۱-بیان مساله و سوال های تحقیق
طرح مساله:
۲-۱-سابقه وظرورت انجام تحقیق
۳-۱ اهداف تحقیق
۴-۱-چه کاربردی از انجام این تحقیق متصور است؟
۵-۱-روش تحقیق
فصل دوم
تعاریف و مبانی نظری معماری مدارس
۱-۲-طراحی اصولی شکل کلی فضای معماری
ارائه آموزشهای غیر مستقیم وگروهی با ایجاد کارگاه های جنبی
-۲-ایجاد فضایی مطلوب و منطبق با شرایط جسمی و روانی دانش آموزان
۳-۱-۲-محیط دلپذیر
۴-۱-۲-وضوح و خوانایی
۵-۱-۲-تنوع
۶-۱-۲-ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت

۷-۱-۲-رعایت عوامل زیباشناسی

۸-۱-۲-همسازی با اقلیم
۳-۲- شکل گیری محیط های آموزشی در فضای بدون مرز
مقدمه:
-۱-۳-۲-تعریف فضا
۲-۳-۲-فضای بینابین
۳-۳-۲-فضای بدون مرز
۴-۳-۲-بینابینی در فضای معماری
۵-۳-۲-معماری بدون مرز
۶-۳-۲-محیط آموزشی
۷-۳-۲-قابلیت های محیط آموزشی
۸-۳-۲-یادگیری
۹-۳-۲-آموزش
۱۰-۳-۲-انعطاف پذیری
-سیر تحول مدارس
مدارس رایج

مفهوم دیوار
مدرسه معلم محور
مدارس باز
مدارس بدون دیوار
ارزیابی مدارس باز و بدون دیوار
شاخصه مدرسه بدون مرز در یک نمونه
شاخصه های مدرسه بدون مرز در مدارس سنتی ایران
۲-۲-پویایی، حلقه ی گمشده فضاهای آموزشی(۳)
اهمیت فضاهای آموزشی
معماری و فضای آموزشی
پویایی ، تعاریف و مفاهیم
پویایی در فضاهای آموزشی سنتی :
پویایی در نظام آموزشی معاصر :
۳-۲-راهکارهای کالبدی برای تحقق طرح مدرسه پویا:
پویایی در ورودی
پویایی در حیاط
پویایی در دیوار
پویایی در راهرو
پویایی در کلاس
درباره هنرستان
-اهداف شاخه تحصیلی
۳-۱-۱-ساختار
-۲- (تاریخ تحولات مدارس در ایران –دکتر علیرضا سمیع آذر -۱۳۷۶)
۱-۲-۲-دوره ساسانیان(۶۳۷-۲۶۶میلادی)
۲-۲-۲-دوره سلجوقیان (۱۱۸۸-۱۰۳۰ میلادی)
۳-۲-۲-دوره صفویان(۱۷۲۲-۱۵۰۱)
فصل سوم :
اقلیم و معماری پایدار :
۱-۳-شرایط اقلیمی دریای خزر
بافت شهری:
خصوصیات کلی بافت شهری وروستایی در این منطقه :
خصوصیات کلی فرم ابنیه سنتی منطقه :
نوع مصالح :
نیازهای حرارتی
راهبردهای طراحی
اندازه پنجره ها و سایه بان
مصالح ساختمان و رنگ سطوح خارجی
۲-۳-تعریف معماری پایدار
۳-۳-اصول معماری سبز:
بام سبز
۴-۳-بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی
راهکارهای بهینه سازی در ساختمان های آموزشی موجود
راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آینده
فصل چهارم :
نمونه های داخلی و خارجی
نمونه داخلی:
۱-۴-هنرستان هنرهای زیبای اصفهان
نمونه خارجی:

۲-۴-دانشگاه زنان ایوا Ewha Campus Center
۳-۴-مدرسه معماری مارنه MARNE SCHOOL OF ARCHITECTURE
استانداردها و برنامه فیزیکی
فضاهای بسته هنرستان های فنی و حرفه ای :
رشته ها وکارگاه های هنرستان فنی و حرفه ای(رشته های سبک)
مشخصات سالن ورزشی چند منظوره جهت طراحی داخل یا کنار مراکز آموزشی
تعداد و مساحت فضاهای پشتیبانی
میز و نیمکت مدارس:
ابعاد میز و نیمکت:
میز وصندلی مدرس:
میز و نیمکت دونفره مدارس:
چهارپایه مدارس :
صندلی دسته دار :
میز تحریر :
ابعادصندلیهای میز تحریر:
قفسه لباس مدارس:
میز نقشه کشی مدارس:
تجهیزات میز کامپیوتر :
تجهیزات کتابخانه ها :
ابعاد میز کتابخانه ها
قفسه کتاب مدارس
ویژگیهای تجهیزات آزمایشگاهی
ابعاد قفسه آزمایشگاهی
موقعیت وابعاد میزهای آزمایشگاه
حداقل فواصل و ابعاد تجهیزات (میز وصندلی):
چیدمان کلاسهای مقاطع دبیرستان:
چیدمان سایر فضاهای قابل استفاده در کلیه مقاطع
اطلاعات موجود در زمینه مکانیابی
عرصه ها و حریم ها
سایر همجواریها :
دسترسی پیاده
ضمیمه طراحی-« ضوابط طراحی ساختمانهای آموزشی »
ضوابط فضاهای آموزشی:
عوامل آسیب زا در ساختمان مدارس
روشهای نوین در طراحی مدارس و فضاهای آموزشی
اصول سازماندهی فضائی مدارس :
اصول وضوابط طراحی مدارس
جدول استفاده از رنگ مناسب در مدارس
در استفاده از جدول به نکات زیر توجه فرمائید :
شیوه های اصلی ساماندهی شکلی توده ساختمان :
فصل ششم:
بررسی وتحلیل بستر و محیط پروژه
مختصری درباره رویان
موقعیت سایت در وضع موجود :
کاربری های حواشی سایت و امکان گسترش:
دسترسی های موجود سایت و موقعیت ورودی ها :
احکام:
توپو گرافی ،خط زمین و خط افق :
دید و منظر
دید از داخل به خارج
احکام :
دید از خارج به داخل:
احکام :
اقلیم :
احکام :
نور :
احکام :
آلودگی صوتی :
شرایط و امکانات هنرستان اشرفی اصفهانی(هنرستان موجود)
فصل هفتم :
تجزیه وتحلیل طرح نهایی
مطالعات هنرستان معماری (مدرسه معماری) ۱۱۵ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان