خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات هتل ۵ ستاره ۱۲۰ص

مطالعات هتل ۵ ستاره ۱۲۰ص

مطالعات هتل ۵ ستاره ۱۲۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

مقدمه ………………………………. ۱
تاریخچه هتل ……………………. ۲
گردشگری در ایران ………………………………………………………………………………… ۲
انسان ، طبیعت و طبیعت گردی …………………………………………………………………… ۲
گردشگری در طبیعت ( طبیعت گردی ) ………………………………………….. ۳
گردشگری در خارج از ایران……………………………………………… ۵
وجه تسمیه هتل ……………………………………………….. ۶
شکلهای جدید سفر ………………………………………………………… ۶
جهانگردی : سفر برای گذراندن اوقات فراغت ………………………………………………………. ۶
معماری و صنعت توریسم ……………………………………………………………………………. ۸
برنامه ریزی و تیپولوژی هتل ………………………………………………………….. ۱۰
صنعت توریسم و گردشگری ……………………………………………………………………… ۱۱
جاذبه گردشگری ………………………. ۱۲
انواع جاذبه های گردشگری …………………………………….. ۱۲
موقعیت مکانی انواع هتل در شبکه توریسم ………………………………………. ۱۴
جا ، ظرفیت و درجه بندی هتل ………………………………………………………………………… ۱۵
انواع هتل …………………………………………………………………………… ۱۶
نور و رنگ در هتل …………………………………… ۲۰
نور پردازی در هتل ……………………………………………………………………………… ۲۰
هال ورودی ………………………………………….. ۲۳
راهروهای هتل ……………………………………………………………………………… ۲۳
رستوران …………………………………………………………. ۲۴
اتاق هتل …………………………………………………. ۲۴
حمام هتل ………………………………………………………….. ۲۶
سالن های جشن و اتاق های چند منظوره ……………………………………………………….. ۲۷
اتاق های ملاقات …………………………………………………………… ۲۷
امکانات رفاهی و ورزشی …………………………………………………………………………….. ۲۷
نمای بیرونی ………………………………………………………….. ۲۸
پارکینگ …………………………………………………………………. ۲۸
نورپردازی در غذاخوری ……………………………………………………….. ۲۸
تندیس گری با نور ………………………………………………. ۲۹
نمونه های مورد بررسی ……………………………………….. ۳۰
نمونه داخلی ………………………………………………………………………………….. ۳۰
هتل پردیسان …………………………………………………….. ۳۱
هتل کانیار ……………………………….. ۳۳
هتل پارمیس …………………………………………………………… ۳۶
هتل آذین ……………………………………………………………………. ۳۸
نمونه خارجی …………………………………………………………………………………………. ۴۰
هتل العربیه امارات متحده عربی …………………………………… ۴۰
ضوابط و استاندارد ها هتل ……………………….. ۴۴
اصول و مبانی کلی در برنامه ریزی فیزیکی ………………………………………………. ۴۸
طراحی و ساخت پله فرارطبق ضوابط آتشنشانی و شهرداری ………………… ۴۹
تحلیل بستر سایت ………………………………….. ۵۰
موقعیت سیاسی و جغرافیائی و جمعیتی عرصه مورد نظر ……………………… ۵۰
موقعیت جغرافیایی استان گلستان در کشور ……………………………………………… ۵۰
معرفی شهر فاضل آباد ………………………………………………… ۵۴
دلایل انتخاب سایت …………………………………………………….. ۵۵
معرفی سایت ………………………………………………………………. ۵۵
برنامه کالبدی هتل …………………………………… ۵۷
ایده طرح ………………………………………….. ۵۹
بیان طراحی …………………………………………………….. ۵۹
اهداف اصلی در طراحی طبقات واحدهای اقامتی ……………………………………………… ۵۹
طراحی هسته …………………………………………………………………… ۶۱
نقشه های ساختمانی بلند مرتبه ………………………………. ۶۲
طرحهای دارای آتریوم …………………………………………………………………….. ۶۳
طراحی واحدهای اقامتی ……………………………………………. ۶۴
نکاتی درباره طراحی هتل …………………………………………………………………………….. ۶۷
استخر ……………………………………………………………………………… ۶۷
تفریحات سالم ……………………………………………………………………………. ۶۸
شرایط محیطی ……………………………………………….. ۶۹
آنالیز سایت ……………………………………………………. ۷۳
جدول برنامه فیزیکی ………………………………………………………………… ۷۳
ریز فضاهای هتل …………………………………………………. ۸۰
امکانات و ضوابط استخر ……………………………………….. ۸۳
سازه و تاسیسات هتل ……………………………………. ۹۱
سقف کاذب ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
تاسیسات …………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
عوامل موثر در طبقه بندی هتل ها …………………………. ۱۰۲
سازمان یک هتل …………………………………………………… ۱۰۳
فضاهای مربوط به سرویسهای فرعی هتل ………………………………………….. ۱۱۲
سلول ها و اتاق های هتل ……………………………………………. ۱۱۲
ارتباط فضایی در هتل …………………………………… ۱۱۳
فضاهای لازم برای کارکنان ……………………………………………………………………………… ۱۱۸
آشپزخانه و اتاق سرویس……………………………………….. ۱۲۱
واژه نامه ……………………………………………… ۱۲۴
منابع و مآخذ ……………………… ۱۲۷

مطالعات هتل ۵ ستاره ۱۲۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان