خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات هتل آپارتمان ۱۴۵ص

مطالعات هتل آپارتمان ۱۴۵ص

مطالعات هتل آپارتمان ۱۴۵ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

توریسم: ۲
توریست: ۲
ارکان صنعت توریسـم : ۳
توسعه جهانگردی برای رشد اقتصادی و اجتماعی: ۴
جاذبه های توریستی ایران: ۷
۲-۱- شهرستان مینودشت.. ۱۰
۳-۱- تاریخچه هتل: ۱۴
۳-۲- سیر تحول هتل در اروپا: ۱۴
۳-۳- گراند هتل: ۱۵
۳-۴- انواع هتل ها بر حسب ستاره. ۱۵
۳-۴-۱- هتل بودجه(۱ستاره) ۱۶
۳-۴-۲- هتل های ۲ستاره : ۱۶
۳-۴-۳- هتل های ۳ ستاره: ۱۷
۳-۴-۴- هتل های ۴ ستاره: ۱۷
۳-۴-۵- هتل های ۵ ستاره: ۱۸
۳-۵- انواع مهمانسراها : ۱۹
۴-۱- تعریف موضوع. ۲۴
۴-۱-۱- تعریف هتل: ۲۴
۴-۲- شرح فعالیتهاى هتل: ۲۸
۴-۲-۱- فضاهای عمومی : ۳۲
۴-۲-۲-گروه فضاهای مربوط به اقامت.. ۳۳
۴-۲-۳-گروه فضاهای عمومی مربوط به اقامت در هوای آزاد : ۳۳
۴-۲-۴-گروه فضاهای عمومی مربوط به غذا خوردن : ۳۳
۴-۲-۴-۱- فضاهای غذاخوری : ۳۴
۴-۲-۴-۲- آشپزخانه : ۳۵
۴-۲-۵-گروه فضاهای عمومی مربوط به ورزش و بازی: ۴۰
۴-۲-۶-گروه فضاهای عمومی جنبی: ۴۰
۴-۲-۶-۱- فضای سرویس دهنده طبقات : ۴۷
۴-۲-۶-۲- فضاهای مختص کارکنان هتل : ۵۱
۴-۲-۶-۳- فضاهای خصوصی : ۵۵
۵-۱- هتل نارنجستان شهرستان نور: ۶۰
۵-۲- هتل همای مشهد. ۶۴
نمونه های خارجی: ۶۵
۵-۳- هتل پاتاگونیا ۶۵
۵-۴- هتل آپارتمان هیوسکی. ۶۷
۶-۱- گونه‏شناسى هتل بر اساس نحوه قرارگیرى اتاقهاى خواب: ۷۰
۶-۲- جدول خصوصیات میهمانان هتل: ۷۹
۶-۳- طراحى فضاهاى عمومى: ۸۱
لابى: ۸۴
فضاهاى عرضه غذا و نوشیدنى: ۸۹
فضاهاى برگزارى مراسم و فعالیت‏ها: ۹۲
فضاهاى ورزشى: ۹۷
تجزیه و تحلیل پارکینگ: ۱۰۱
دفتر مدیر اجرائى: ۱۰۷
دفاتر فروش و تدارکات.. ۱۰۹
فضاى خدماتى و پشتیبانى (دور از دید): ۱۰۹
فضاهاى آماده سازى غذا و انبار آذوقه: ۱۱۱
فضاى بارانداز دریافت موارد اولیه، زباله و انبار عمومى: ۱۱۳
نواحى و فضاهاى مربوط به کارکنان: ۱۱۴
رختشویخانه و خانه دارى: ۱۱۷
بخش مهندس و تاسیسات مکانیکی: ۱۱۹
ضوابط معماری ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمانهای کشور. ۱۲۱
منابع و ماخذ: ۱۴۶
مطالعات هتل آپارتمان ۱۴۵ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان